Logo brummensnieuws.nl

Het oude testament is onvindbaar.

  Columns

COLUMN NOTARIEEL - U hebt een oud testament en u wilt wel eens nagaan of dat testament wellicht moet worden gewijzigd. Het kan immers zijn dat het oude testament niet meer in overeenstemming is met het na 2002 drastisch gewijzigde erfrecht. Helaas kunt u het oude testament niet vinden. Als u in dat geval de naam van de notaris of zijn/haar opvolger nog weet is het gemakkelijk en kunt daar zelf een kopie opvragen.

Lastiger is als u de notaris niet meer weet of niet weet zijn/haar opvolger is. Notarex helpt u dan graag zonder daarvoor kosten voor in rekening te brengen. Is de notaris of de opvolger gevonden, dan kan het zijn dat de notaris kosten in rekening brengt voor een kopie, welke kosten u natuurlijk wel zelf dient te betalen. Is een akte ouder dan 20 jaar in bewaring gegeven aan het centrale depot van de Notariële Beroepsorganisatie, dan kunnen die kosten behoorlijk oplopen.

Thuis onvindbare oudere testamenten worden vanwege die bewaarkosten dan ook meestal niet opgevraagd. Omdat het maken van een nieuw testament vanwege het gewijzigde erfrecht meer voor de hand ligt dat zo’n heel oud testament met aanpassingen in stand te laten.

Notarex helpt u ook graag om uw thuis onvindbare notariële akte van huwelijksvoorwaarden boven water te halen.

De gratis spreekuren na de “intelligente lockdown” boden niet genoeg ruimte om aan alle afspraken tegemoet te komen. Daarom worden er enkele extra spreekuren gehouden op vrijdagmorgen op 14 en 21 augustus ’s morgen van 10 tot 12 uur. Wel tevoren telefonisch een afspraak maken op 06 234 225 02. Ook kunt u op dat nummer uw vraag telefonisch stellen danwel een vraag stellen per e-mail op info@notarex met vermelding van uw eigen telefoonnummer. Notarex zal u dan zo spoedig mogelijk antwoorden. Het eerste gesprek of antwoord is altijd kosteloos.

Mr. B. Haaijer

NOTAREX

06-22523402

info@notarex.nl

www.notarex.nl

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: