Logo brummensnieuws.nl

Alweer de 25ste notariële column

  Columns

COLUMN - Deze column over notariële zaken van het Eerbeeks Notarieel Adviesbureau, is de 25ste in dit blad. Bijna elke maand schreef Notarex de afgelopen jaren een column, behalve in de zomervakanties. De vragen die de afgelopen jaren bij Notarex binnenkwamen waren heel divers.

Bijna altijd konden de vragenstellers worden voortgeholpen:

 • veel vragen konden snel worden beantwoord, bijv. wat is precies een codicil, zijn onze testamenten nog up to date, hoe zit de vererving in ons geval in elkaar, moeten wij onze huwelijksvoorwaarden aanpassen;
 • geschillen o.a. inzake erfenis en einde huwelijks- of samenwoningsrelatie werden door bemiddeling opgelost;
 • vele testamenten (ook ingeval van samengestelde gezinnen) en levenstestamenten werden opgesteld, soms betrof dit laatste alleen algehele volmachten zonder medische elementen;
 • maar ook samenlevingsovereenkomsten en (wijziging van) huwelijksvoorwaarden werden gemaakt;
 • nalatenschappen werden afgewikkeld en aangifteformulieren m.b.t. erfbelasting werden ingevuld;
 • in enkele gevallen werd geholpen een nalatenschap te verwerpen;
 • de gevolgen van schenkingen werden uitgelegd en waar nodig op papier gezet met name i.v.m. de zogenaamde uitsluitingsclausule, welke clausule ook vaak in testamenten werd opgenomen;
 • in enkele gevallen werd geholpen bewind aan te vragen bij de rechtbank;
 • enkele BV’s werden opgericht;
 • diverse verenigingen en stichtingen werden opgericht;
 • ook werden statuten gewijzigd;
 • enkele koopovereenkomsten met onroerend goed werden beoordeeld;
 • enzovoort.

Nu de coronaregels zijn versoepeld en het Tjark Rikscentrum weer is geopend, kunt u daar voor al uw notariële vragen weer terecht op het gratis afspraakspreekuur van Notarex op de maandagen 29 juni en 6 en13 juli ’s avonds van 19 tot 21 uur. Uiteraard wordt u ontvangen met in achtneming van de coronaregels. Wel tevoren even telefonisch een afspraak maken op 06 234 225 02. Ook kunt u op dat nummer uw vraag telefonisch stellen danwel een vraag stellen per e-mail op info@notarex met vermelding van uw eigen telefoonnummer. Notarex zal u dan zo spoedig mogelijk antwoorden. Of een gratis gesprek bij u thuis mogelijk is, hangt vanwege corona af van de omstandigheden. Het eerste gesprek of antwoord is altijd kosteloos.

Mr. B. Haaijer

NOTAREX

06-22523402

info@notarex.nl

www.notarex.nl

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: