Logo brummensnieuws.nl

Het nieuwe virus Covid-19

  Columns

COLUMN - Door de maatregelen i.v.m. het Corana virus is het Tjark Riks centrum zo goed als gesloten. Het gratis spreekuur op afspraak van het Eerbeeks Notarieel Adviesbureau NOTAREX van maandag 23 maart jl. kon daardoor helaas niet doorgaan

De op maandag 6 april aanstaande om 20 uur geplande bijeenkomst in het Tjark Riks centrum “REGEL HET ZELF” gaat helaas ook niet door en is tot nader te bepalen datum uitgesteld.

Bé Haaijer namens Notarex en Bob Pieters namens het Mentorschap OverijsselGelderland zouden daar voor iedere geïnteresseerde voorlichting geven over mentorschap en bewind i.v.m. wilsonbekwaamheid en hoe je het heft in eigen hand kunt nemen. Bijvoorbeeld door het laten opstellen van een levenstestament.

Zoals u weet is het eerste advies gesprek met Notarex op het spreekuur of thuis kosteloos. Besprekingen thuis zullen door de gevolgen van het virus voorlopig evenmin kunnen plaastvinden.

Wat kunt u nu dan wel doen als u vragen heeft over notariële kwesties. U kunt telefonisch uw vragen aan Notarex stellen op nummer 06 225 234 02 of een e-mail sturen naar info@notarex.nl graag met vermelding van uw telefoonnummer. We doen dan ons best u zo goed mogelijk antwoord te geven. Hieraan zijn geen kosten verbonden !

Indien blijkt dat er een nader gesprek nodig is, kan in overleg een video- of skypegesprek worden georganiseerd. Zo’n gesprek wordt als eerste adviesgesprek beschouwd en is dus eveneens vrijblijvend en kosteloos.

Zodra de weg vrij is om het spreekuur weer te kunnen houden dan wel indien er weer gesprekken thuis kunnen worden gevoerd, zal daarvan door een advertentie of nieuwsbericht in het Eerbeeks/Brummens weekblad mededeling worden gedaan. U wordt dus op de hoogte gehouden.

U ziet NOTAREX probeert u ook in deze moeilijke tijd op een andere manier van advies te dienen.

  • Mr. B. Haaijer
  • NOTAREX
  • 06-22523402
  • info@notarex.nl
  • www.notarex.nl
Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: