Logo brummensnieuws.nl

Executeur Testamentair

  Columns

De executeur is de persoon (vaak een familielid) of instelling die door een overledene is benoemd om de nalatenschap zakelijk af te wikkelen en de uitvaart te regelen. Het is mogelijk de zakelijke afwikkeling en de regeling van de uitvaart los te koppelen, dan benoemt u een aparte "uitvaart executeur".

Ook kan een executeur meer dan de wettelijke bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld om zonder toestemming van de erfgenamen ook de verdeling van de nalatensschap te bepalen en uit te voeren. In het laatste geval treedt de excuteur op als afwikkelingsbewindvoerder. Als er geen executeur is, doen de erfgamen samen de afwikkeling meestal met de aan te wijzen boedelnotaris.

Executeursbenoemingen zie je vaak in de volgende situaties:

  • veel erfgenamen;
  • samengestelde gezinnen;
  • veel bezittingen/veel vermogen;
  • moeilijke familieverhoudingen dan wel om dit na het overlijden te vermijden;
  • goede doelen als erfgenamen (afwikkeling en uitvaart regelen op afstand is lastig);
  • als er legaten moeten worden afgegeven.

Sinds 2003 moet de executeur worden benoemd bij een notarieel testament. Voor 2003 kon dat ook in een codicil, die eigenhandig moet zijn geschreven, gedateerd en ondertekend. Sinds 2003 kan ook de notaris als executeur worden benoemd.

Het is misschien verstandig om na te gaan of bij de afwikkeling van uw nalatenschap een executeur nodig is of om te bezien of de vroeger benoemde executeur nog wel klopt.

NOTAREX houdt afspraakspreekuur in het Tjark Riks centrum. U kunt er terecht voor al uw notariële vragen op de maandagavonden 2 en 16 december van 19 tot 21 uur. Wel graag van te voren even bellen. Kunt u zo'n avond niet, maak dan een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Een eerste afspraak -op het spreekuur of thuis- is kosteloos.

Mr. B. Haaijer

NOTAREX

06-22523402

info@notarex.nl

www.notarex.nl

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: