Logo brummensnieuws.nl

Een lesje Verrij

  Columns

Met Verrij Wonen verdwijnt er opnieuw een instituut uit de gemeente. Maar Brummen wordt er niet minder van. Als de Aldi van zijn ongelukkige plek aan de Arnhemsestraat naar Verrij vertrekt laat het een interessante locatie achter voor woningbouw. En de ondernemersfamilie Verrij, inziend dat het niet blijvend kan concurreren met de Eijerkamps en internet, laat haar bedrijfskapitaal niet verdampen in een faillissement, zoals Concordia wel overkwam. 

Verrij leert de gemeente een lesje: houd niet krampachtig vast aan oude vormen. Het zou de bibliotheek op andere gedachten kunnen brengen. Zoeken naar een nieuw concept. Er zijn kruisverbanden met het welzijnswerk. Maak er één cultuurbedrijf van. En vraag je af, of je daar vier vestigingen voor nodig hebt, zoals nu. Denk na over een cultuurhuis. Het vraagt een behoorlijke investering, maar de lasten dalen en het genot stijgt.

De gemeente zegt niet van alle activiteiten en subsidies een plakje af te willen snijden als bezuiniging, maar keuzes te willen maken. Als die keuzes niet op nieuwe vormen, maar op het bestaande ijkwezen zijn gebaseerd, dan kleurt de lucht boven de gemeente grijs en grauw.  Er is tien jaar overgedaan om de te ontdekken dat je de kanaalbruggen beter kon vervangen dan je geld aan dure hulpbruggen te blijven verspillen. Je zou een bekering kunnen zien in de medewerking aan een haalbaarheidsstudie naar het sportpaleis MFC in Eerbeek. Een nieuw concept, bedacht door inventieve medeburgers.

In vernieuwing moet je investeren. Ooit werd door de toenmalige wethouder Elbers verteld dat investeren in een nieuw gemeentehuis lagere huisvestingslasten zou opleveren. We danken er een prachtig landmark aan in Brummen.  De gemeente heeft als speerpunten de centrumplannen van Eerbeek en Brummen, de zorg en duurzaamheid. Als zij geen middelen meer kan aantrekken voor investeringen, alleen nog kan bezuinigen, dan kan zij zich maar beter spiegelen aan Verrij.

Muus Groot

Meer berichten
 


De oplossing voor week 30:

CONCENTRATIEDe oplossing voor week 36: