Logo brummensnieuws.nl
Foto:

Minder erfbelasting door schenking op papier

  Columns
Foto:

Schenken in contanten of door bankoverschrijving is vormvrij. Belangrijk is het bewijs van de schenking bewaren. Van schenkingen boven de jaarlijkse vrijstelling moet aangifte worden gedaan bij de belastingdienst. Een schenking levert een besparing op van later te betalen erfbelasting, omdat het vermogen is verminderd.

Mochten er weinig liquide middelen zijn om te schenken, maar er is wel ander vermogen bijvoorbeeld in de eigen woning, dan kan op "papier" worden geschonken.

De schenker erkent dan als schenking een bedrag schuldig aan de bevoordeelde. Dit kan bij onderhandse akte.

Om de papieren schuld bij overlijden van de schenker aftrekbaar te krijgen voor de erfbelasting, dient de schenker daadwerkelijk rente te betalen aan de bevoordeelde. De rentebetaling moet kunnen worden bewezen. De vordering kan opeisbaar worden gesteld op bepaalde tijdstippen.

Bijvoorbeeld op moment dat de schenker een eigen zorgbijdrage moet gaan betalen. Hierdoor vermindert diens vermogen en dan kan er minder eigen bijdrage verschuldigd zijn. Indien wordt bepaald dat de vordering pas opeisbaar is bij overlijden is een notarisakte verplicht.

Op het vlak van vermindering erfbelasting kunnen met name partners met kinderen een van de wet afwijkend testament maken. Dit kan vermindering van erfbelasting betekenen. Maatwerk is geboden, want er zijn niet veel gelijke gevallen.

Ook is het mogelijk, o.a. bij partners met kinderen, de betaling van erfbelasting door een testamentaire regeling te verschuiven naar het tijdstip van overlijden van de langstlevende.

                                        

NOTAREX houdt afspraakspreekuur op maandagavond in het Tjark Riks centrum. U kunt er terecht voor al uw notariële vragen op 17 december en op 7 en 20 januari van 19:00 tot 21:00 uur. Wel graag van te voren bellen Kunt u deze avonden niet, maak dan een afspraak voor een gesprek thuis. Een eerste afspraak op het spreekuur of thuis is altijd kosteloos.

Mr. B. Haaijer

NOTAREX

06-22523402

info@notarex.nl

www.notarex.nl

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: