Afbeelding

Minister Ernst Kuipers houdt zich afzijdig

Algemeen

ZUTPHEN – Volgens minister Ernst Kuipers van volksgezondheid is het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder, in dit geval Gelre Ziekenhuizen, om te beslissen over de inrichting van de zorgorganisatie. Wel zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erop toezien dat het ziekenhuis zich houdt aan alle vereiste stappen die nodig zijn.

Dat antwoordt de minister aan diverse Kamerleden die elk afzonderlijk vragen hadden gesteld over de voorgenomen plannen van Gelre ziekenhuizen in Zutphen. Volgens de minister staan in de Algemene Maatregel van Bestuur en ministeriële regeling acute zorg de stappen vermeld die een zorgaanbieder moet doorlopen bij een voorgenomen besluit om de acute verloskundeafdeling, IC, en/of SEH te sluiten of het zorgaanbod aan te passen. Volgens Kuipers heeft het bestuur van Gelre Ziekenhuizen aangegeven dat het daaraan zal voldoen.

Gelre in gesprek met colleges

Op 5 april gaan de colleges van burgemeester en wethouders van Zutphen en Apeldoorn en de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis inhoudelijk met elkaar in gesprek. In een brief aan die colleges spreekt bestuursvoorzitter Pier Eringa de hoop uit “dat de onderlinge communicatie daarmee verbetert”. Tijdens dat gesprek wil het ziekenhuisbestuur graag nadere afspraken maken over inhoudelijke besprekingen en informatiebijeenkomsten voor de komende maanden.

Eerder dit jaar werden de plannen bekend om in het Zutphense ziekenhuis de afdeling acute verloskunde te sluiten, de IC af te schalen en de afdeling spoedeisende hulp ander in te richten. Een golf van protest was het gevolg. De gemeenteraden van Zutphen, Voorst, Brummen, Bronckhorst, Rheden, Lochem en Berkelland namen moties waarin werd aangegeven dat een zij voorstander zijn van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen.

Plannen toelichten

De raad van Apeldoorn schaarde zich (nog) niet achter zo’n motie, hoewel de zorgen in de gemeenteraad wel groot zijn. Begin maart kwam Pier Eringa op uitnodiging van burgemeester Ton Heerts naar de raad om de plannen toe te lichten. In die bijeenkomst was geen ruimte voor raadsleden om hun mening te verkondigen. Eringa kreeg wel kritische vragen en liet ook weten dat bij dergelijke maatregelen altijd “gedoe” ontstaat. De schuld van die onrust legde hij bij de politici en de media. Niet de boodschap van het sluiten van afdelingen zou het gedoe te weeg brengen, maar de berichtgeving daarover.

Eringa botst met Zutphense raad

Afgelopen maandag kwam Pier Eringa naar de gemeenteraad van Zutphen om vragen te beantwoorden over het voorgenomen besluit om acute verloskunde in Zutphen te schrappen en de bezetting van SEH en IC aan te passen. Het werd een bijeenkomst waar de raad twijfel uitsprak over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Op zijn beurt liet de bestuursvoorzitter van zijn ongenoegen blijken over de manier waarop hij was bejegend.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de leiding van Gelre Ziekenhuizen vast van plan is, ongeacht de mening van de politiek in de regio, de voorgenomen besluiten te gaan uitvoeren. Eringa profileerde de plannen wel wat voorzichtiger door het woordje voorlopig voor het voorgenomen besluit te plaatsen. De raadsfracties zinspeelden op juridische stappen en zelfs het terugdraaien van de fusie tussen ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen.

Veel pijn zit bij de raadsleden (en het college) in de manier waarop het ziekenhuis de plannen heeft bekend gemaakt: “We moesten het in de krant lezen”. En worden die plannen al uitgevoerd want met medewerkers wordt in Zutphen gesproken over de toekomst van hun banen. Raadsleden vinden dat voorbarig, Eringa schaart het onder zorgvuldig werkgeverschap.

Om tijdens de gesprekken met het ziekenhuisbestuur goed beslagen ten ijs te komen, heeft het Zutphense college van B&W deskundigen, gespecialiseerd in de zorg, geschakeld. Hen is gevraagd om te onderzoeken of de situatie zoals voorgespiegeld de juiste en enige mogelijkheid is om in Zutphen het ziekenhuis te exploiteren.

Afbeelding
Eerbeekse kunstmarkt in het bos Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
BroekRock Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Trots op papier! Algemeen 2 jun., 10:00
Afbeelding
Vaker en goed omzien naar elkaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Voortbestaan HAH-bladen in gevaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Oegandees koor naar kledingbeurs Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Avondwandeling Empese en Tondense Heide Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Ruim 9 miljoen voor wegennet Eerbeek Loenen Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Waar zijn GroenRechts en GroenMidden in Brummen? Ingezonden 2 jun., 09:00
Afbeelding
Eerbeeks vierdaagse legioen trekt door buitengebied Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Geen woningbouw op Kerstenterrein Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Bruidspaar Heuting-Fukkink 60 jaar getrouwd Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Baily zoekt baasje Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Boerderijdienst Hall Algemeen 31 mei, 12:48