Afbeelding

De bouw blijft voor veel vrouwen een onontgonnen terrein

Algemeen

REGIO - Van het totaal aantal ondernemers in Nederland is 37,3% vrouw, veel van hen zijn werkzaam in de zakelijke dienstverlening, zorg, onderwijs, creatieve beroepen en marketing en communicatie. In de beroepen waar we traditioneel veel mannen in zien blijft de opkomst van vrouwelijk ondernemers nog achter. 

“De cijfers laten zien dat het aandeel vrouwen binnen de totale ondernemerspopulatie hoog is in bepaalde sectoren die worden toegerekend aan vrouwen, zoals de persoonlijke dienstverlening en gezondheidszorg”, aldus prof. dr. Josette Dijkhuizen (ondernemer en bijzonder hoogleraar bij Tilburg University). “Als we echter de groep vrouwelijke ondernemers er uit lichten dan zien we dat maar liefst 25% een onderneming heeft in de zakelijke dienstverlening, 20% in de gezondheidszorg en 11% in de persoonlijke dienstverlening. Het is dus zeker niet zo dat vrouwen alleen een bedrijf hebben in de branches die we in verband brengen met vrouwen.”

De Bouw

Het aantal vrouwen dat kiest voor een eigen bedrijf in de bouw is nog steeds heel erg laag. In 2013 werkten er ruim 142.000 ondernemers in de bouw, 5,5% van hen was vrouw. Begin 2023 is het aantal ondernemers in de bouw gestegen tot bijna 248.000 ondernemers en is het aantal vrouwen in deze sector gedaald tot 4,3%. Ook het aantal starters laat een vergelijkbaar beeld zien, dat schommelt tussen de 2,0 en 2,6%. Ruim 97% van de starters in de bouw is nog steeds man. Dit beeld is niet voor alle deelsectoren hetzelfde. In de deelsector ‘Projectontwikkeling’ zien we nog een kleine groei van 1 procent als het gaat om het aantal vrouwelijke ondernemers, voor alle andere deelsectoren in de bouw zien we een gelijkblijvend percentage of een krimp, oplopend tot een afname van 3 procent onder vrouwelijke ondernemers in de sectoren ‘Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels’ en de ‘Natte waterbouw’.

Schilders

In de deelsector ‘Schilderen en glaszetten’ waren in 2013 12.353 mannelijke ondernemers actief en 950 vrouwen. Begin 2023 is het aantal mannen dat onderneemt als schilder of glaszetter gestegen naar 15.282, het aantal vrouwelijke ondernemers in deze deelsector is gedaald naar 922. Daarmee kromp hun bijdrage van ruim 6% naar krap 6%. De website Schildervak constateerde al in 2017 dat vrouwelijke schilders in Nederland een zeldzaamheid zijn terwijl het vak onder vrouwen in Scandinavië veel gangbaarder is. 

Ook starten in de bouw? KVK biedt een handig overzicht van de te nemen stappen voor zowel mannen als vrouwen: https://ondernemersplein.kvk.nl/starten-als-zzper-in-de-bouw-in-5-stappen/

Afbeelding
Nieuwe presentatie kleding voor SHE 3 Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Minister Ernst Kuipers houdt zich afzijdig Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Zeer geslaagd 50+ tennistoernooi Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Waardering dienstverlening gemeente gedaald Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Ontmoet de boswachter op Landgoed Leusveld Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
ijsselmarke Deel 8) Het boerenbedrijf Bouman Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Expositie schilderijen Emeke Buitelaar bij Gallery Aaldering Algemeen 30 mrt., 18:23
Afbeelding
Oud ijzeractie vv SHE Algemeen 30 mrt., 18:16
Afbeelding
Henk en Ank de Boer -Fokkema 50 jaar getrouwd. Algemeen 30 mrt., 17:17
Afbeelding
Baasje gezocht voor kanaries Algemeen 30 mrt., 15:55
Afbeelding
Opheffing veerpont Ingezonden 30 mrt., 15:09
Afbeelding
Start inschrijvingen voor Wandel4daagse Eerbeek Algemeen 30 mrt., 13:47
Afbeelding
De echte weidevogel problemen! Ingezonden 30 mrt., 13:39
Afbeelding
“Rhienderen Werkt !" Algemeen 30 mrt., 13:23