Dierenseweg vanaf De Brugkabouter: 60 of 80 km?
Dierenseweg vanaf De Brugkabouter: 60 of 80 km?

Verkeersplan lost knelpunten niet op

Algemeen

GEMEENTE BRUMMEN - Het gemeentebestuur van Brummen vindt dat langs het kanaal tussen De Brugkabouter en de gemeentegrens met Rheden de maximumsnelheid 80 km moet blijven. Daarmee neemt het college een ander standpunt in dan de regionale projectgroep die vorige week een voortgangsnotitie uitbracht over het regionale wegennet. Daarin wordt voorgesteld om de snelheid hier te verlagen naar 60 km. ‘Voorbarig,’ noemt het Brummense college deze keuze.

De regionale projectgroep, bestaande uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Dieren en de provincie Gelderland, vindt eigenlijk ook wel dat 80 km hier de maximumsnelheid moet zijn. Maar qua uitvoering ziet de projectgroep deze optie op voorhand toch niet zitten. Het wordt waarschijnlijk te ingrijpend en dus te duur. Brummen wil hierover eerst meer inzicht. Het college lijkt hierbij in het achterhoofd te hebben dat er dit jaar meer duidelijkheid komt over een toekomstig logistiek centrum (LCE) op de Kollergang. Als dat doorgaat zou een vlotte doorstroming richting Dieren een pluspunt zijn.  De kanaalroute trekt in de discussie over het regionale wegennet verreweg de meeste aandacht. De vele ongelukken en de pogingen van de gemeente Apeldoorn om hieraan iets te doen met tijdelijke maatregelen zijn hieraan debet. Het voorstel om van de kanaalroute een 60 km-weg te maken is dan ook inmiddels geen verrassing meer.  De algemene verwachting is dat een snelheidsverlaging langs het kanaal leidt tot meer verkeer (‘waterbedeffect’) op de N786; de route via Eerbeek en Loenen richting de A50. Om dit te ontmoedigen willen de regionale beleidsmakers de snelheid op de weg tussen Loenen en de A50 verlagen naar 60 km. Ook de dorpskern Loenen krijgt dan een snelheidsverlaging (30 km).  Opmerkelijk is dat voor overige delen van hetzelfde traject Eerbeek-A50, waaronder de Harderwijkerweg tussen Eerbeek en Loenen, juist géén snelheidsbeperkingen gaan gelden. Daarvoor hanteert de project een ander argument, namelijk ‘optimale doorstroming.’ 

Eerbeek bottleneck

Deze doorstroming richting A50 wordt nodig geacht voor de ontsluiting van de Eerbeekse papierindustrie. Het gedeelte Coldenhovenseweg - Loubergweg lijkt in dit verband cruciaal te worden. Deze wegen, een groot knelpunt vanwege wachtende en manoeuvrerende vrachtwagens, krijgen meer verkeer te verwerken vanwege het ‘waterbedeffect’ na de snelheidsverlaging op de kanaalroute. Daar komt het pendelverkeer bij tussen een toekomstig LCE en de papierfabrieken en de toename van (vracht)verkeer omdat de papierfabrieken de productie nog kunnen uitbreiden. De regionale beleidsmakers zijn summier over de knelpunten die in Eerbeek kunnen ontstaan. Het fenomeen van wachtende en manoeuvrerende vrachtwagens behoort volgens hen in de toekomst so wie so tot het verleden. Tenminste, als de plannen voor een LCE aan de Kollergang doorgaan. Verder vinden ze het ‘wenselijk’ dat er afzonderlijke fietspaden komen. Het college van Brummen wil dit aangescherpt zien, die vinden dit ‘een voorwaarde om de veiligheid van de fietsers te verbeteren.’ Om de situatie verder te verbeteren is herinrichting van de Coldenhovenseweg - Loubergweg noodzakelijk. Dat kan niet zonder de medewerking van de bedrijven langs deze wegen die grond moeten afstaan om ruimte te maken. Alle maatregelen hiervoor moeten nog vorm krijgen en provincie en gemeente moeten nog bekijken hoeveel het gaat kosten en wie welke rekening betaalt.

Afbeelding
Nieuwe presentatie kleding voor SHE 3 Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Minister Ernst Kuipers houdt zich afzijdig Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Zeer geslaagd 50+ tennistoernooi Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Waardering dienstverlening gemeente gedaald Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Ontmoet de boswachter op Landgoed Leusveld Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
ijsselmarke Deel 8) Het boerenbedrijf Bouman Algemeen 31 mrt., 09:00
Afbeelding
Expositie schilderijen Emeke Buitelaar bij Gallery Aaldering Algemeen 30 mrt., 18:23
Afbeelding
Oud ijzeractie vv SHE Algemeen 30 mrt., 18:16
Afbeelding
Henk en Ank de Boer -Fokkema 50 jaar getrouwd. Algemeen 30 mrt., 17:17
Afbeelding
Baasje gezocht voor kanaries Algemeen 30 mrt., 15:55
Afbeelding
Opheffing veerpont Ingezonden 30 mrt., 15:09
Afbeelding
Start inschrijvingen voor Wandel4daagse Eerbeek Algemeen 30 mrt., 13:47
Afbeelding
De echte weidevogel problemen! Ingezonden 30 mrt., 13:39
Afbeelding
“Rhienderen Werkt !" Algemeen 30 mrt., 13:23