Afbeelding

Weerstand tegen komst benzinestation

Algemeen

BRUMMEN - De vuurwerkramp in Enschede blijkt ook gevolgen te hebben voor Brummen. Brandbare bedrijvigheid moest uit dorpen en woonwijken geweerd moest worden. Een van de benzinepompen uit Brummen wilde wel naar het buitengebied. B&W vonden dat toen wel een goed idee, maar dan moest het wel duurzaam en landschappelijk ingepast worden.

Na jaren ligt er nu een plan om een groot benzinestation te bouwen op De Hogenenk. Er moet 200 meter hoge uilenwal voor weg, het asfalt komt tot op de kavelgrens met een biologische tuinderij en de duurzame plannen voor waterstof en elektriciteit zijn boterzacht. De bewoners van De Hogenenk (Stichting Hogenenk), de eigenaar van het land er pal naast (Stichting Het Anker) en alle medewerkers van de biologische tuinderij (De Meander) maken zich grote zorgen.  Het huidige plan voorziet in een bemand pompstation met aanvullende functies zoals een tankshop, horeca, een autowasstraat en kantoorruimte. De provincie wil ook de rotonde verbeteren om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Dit heeft ertoe geleid dat de ontsluiting van het tankstation op minimaal 150 meter vanaf de rotonde is gesitueerd. 

Stichting Hogenenk heeft een eigen visie ‘Levend Land Goed’ opgesteld, welke aan de gemeente is aangeboden. De stichting heeft recent verzocht om de grondwallen naast de Kwazenboschweg een beschermde status te geven. Dat verzoek wordt mede gesteund door Landschapsnetwerk Brummen en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Door de realisatie van het tankstation wordt agrarische grond aan de huidige functie onttrokken naast andere grootschalige initiatieven die leiden tot een afname aan agrarische gronden, zoals zonneparken of natuurontwikkelingen.  Op het stuk grond van Stichting Het Anker is nog nooit kunstmest of een chemisch bestrijdingsmiddel gebruikt en daar worden al 73 jaar lang biologisch-dynamische groenten geteeld. Een tankstation pal naast deze akker zal ten koste gaan van de geloofwaardigheid van De Meander als producent van gezonde groentes maar ook van de biodiversiteit wat betekent minder vogels, reeën, hazen, vleermuizen en ringslangen. De Provincie heeft juist op De Hogenenk grond gekocht om tegemoet te komen aan natuuropgaven. Een tankstation toestaan betekent dat elders in de gemeente minder stikstofruimte is, concreet betekent dit minder huizen bouwen of minder mogelijkheden voor boeren. Er is inmiddels een handtekeningenaktie opgestart tegen de bouw van het pompstation. Meer informatie vind je op www.onseerbeekbrummen.nl

Afbeelding
Stichting MET zoekt nieuwe bestuursleden en vrijwilligers Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Veluwse wild en origami in Eerbeeks dorpshart Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
De man (mv) in de straat Columns 3 feb, 09:00
Afbeelding
Tuinvogeltelling 2023 huismus meest geteld Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Reeks van 9 over nieuw handelsmerk ' ijsselmarke' Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Verkeersplan lost knelpunten niet op Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Oliebollen actie SHE: 400 euro voor KiKa Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Verhuiscoaches nu ook in Brummen actief Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Zeer geslaagd Rondje Oeken Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Tijdelijke woningen Oekraïners Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Als dinosauriërs spreken is vernieuwing van de baan. Ingezonden 3 feb, 09:00
Afbeelding
Voorlichtingsavonden scholengemeenschap Het Rhedens Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Elmo zoekt baasje Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
LCE Eerbeek op industrieterrein Kollergang prima idee! Ingezonden 3 feb, 09:00