Bron: Google Earth
Bron: Google Earth

Apeldoorn wil camping “De Marshoeve” kopen

Algemeen

LOENEN - De gemeente Apeldoorn wil camping “De Marshoeve” in Loenen kopen. Het college van burgemeester en wethouders ziet hier een kans om in Loenen woningen te bouwen. Daarom heeft het gemeentebestuur een voorkeursrecht gevestigd, waardoor de camping als eerste aan de gemeente te koop moet worden aangeboden.

In augustus hakten campingeigenaren Hennie en Mariska Schoolderman de knoop definitief door. Op 28 augustus maakten ze bekend dat ze een makelaar opdracht hadden gegeven om een opvolger te zoeken “omdat ons dat beter lijkt voor de continuïteit voor de camping”.

Toen ambtenaren van de gemeente Apeldoorn lazen dat een bedrijfsmakelaar het terrein van ruim tien hectare met opstallen aan de Reuweg 51 in Loenen met een vraagprijs van 6,750.000 euro in de etalage had gezet, trok het gemeentebestuur de juridische registers open. Als de camping wordt verkocht, wil Apeldoorn graag eerste keus hebben en met het voorkeursrecht werd dat gecreëerd. Daarmee is voor projectontwikkelaars en grote vakantieparken voorlopig de weg tot aankoop afgesloten.

In gesprek

Inmiddels heeft eigenaar Schoolderman de gemeente per aangetekende brief laten weten “dat hij in beginsel bereid is om de camping aan de gemeente te verkopen, tegen nog nader te bepalen prijs en voorwaarden”. Ook heeft hij meteen zijn woonhuis, dat aansluitend aan de camping ligt, aan de gemeente te koop aangeboden.

Het Apeldoornse college is inmiddels in gesprek met de eigenaren van de camping en de gemeente hoopt dat de transactie vlot en zonder tussenkomst van een rechter kan worden afgerond. Donderdagavond heeft de Apeldoornse gemeenteraad ingestemd met een verlenging van het voorkeursrecht voor de komende drie jaar.

Dorpsontwikkeling

In het dorp Loenen is, zoals vrijwel overal, behoefte aan meer woningen. “Voor dorpsontwikkeling wenst de gemeente daarom grond ten behoeve van woningbouw beschikbaar te maken,” schrijft het college aan de gemeenteraad. Maar dat betekent niet dat het hele terrein voor woningbouw bestemd zal worden. De gemeente laat ook de mogelijkheid voor een (kleinschaliger) camping en ruimte voor natuur open. Mocht tot aankoop worden overgegaan, zal bij de verdere planvorming het dorp worden betrokken.

In Loenen is men blij met deze ontwikkeling. De Dorpsraad ziet graag starters- en levensloopbestendige woningen verrijzen. Ouderen willen graag kleiner gaan wonen, maar hebben in Loenen geen mogelijkheid. Ze blijven daarom in hun huidige huis of verhuizen noodgedwongen naar elders. Voor jongeren is, omdat er geen doorstroming is, helemaal geen woonruimte in het dorp te vinden.

Afbeelding
Veluwse wild en origami in Eerbeeks dorpshart Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Stichting MET zoekt nieuwe bestuursleden en vrijwilligers Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
De man (mv) in de straat Columns 3 feb, 09:00
Afbeelding
Verkeersplan lost knelpunten niet op Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Reeks van 9 over nieuw handelsmerk ' ijsselmarke' Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Tuinvogeltelling 2023 huismus meest geteld Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Oliebollen actie SHE: 400 euro voor KiKa Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Verhuiscoaches nu ook in Brummen actief Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Zeer geslaagd Rondje Oeken Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Tijdelijke woningen Oekraïners Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Als dinosauriërs spreken is vernieuwing van de baan. Ingezonden 3 feb, 09:00
Afbeelding
Voorlichtingsavonden scholengemeenschap Het Rhedens Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
Elmo zoekt baasje Algemeen 3 feb, 09:00
Afbeelding
LCE Eerbeek op industrieterrein Kollergang prima idee! Ingezonden 3 feb, 09:00