Wethouder Annika van Klinken
Wethouder Annika van Klinken

Minimabeleid: een op vijf huishoudens kan steun krijgen

Algemeen

GEMEENTE BRUMMEN - Zo’n 1800 huishoudens in de gemeente Brummen kunnen vanaf 1 januari in aanmerking komen voor het gemeentelijke minimabeleid. Nu zijn dat ongeveer 900 huishoudens. Dat is een gevolg van de verruiming van de inkomensgrens die geldt bij het minimabeleid. Volgens wethouder Annika van Klinken is de maatregel nodig, omdat de financiële nood groeit.

De hoge energieprijzen en de inflatie zijn daar debet aan, zegt ze. “Ondanks het prijsplafond voor energie, zijn de lasten hoger. En iedereen merkt in de supermarkten dat de prijzen serieus stijgen. Dat heeft gevolgen voor huishoudens die minder hoge inkomens hebben. Voor mensen met een inkomen van 110 procent van de bijstandsnorm gold het minimabeleid al. Die grens komt nu op 130 procent te liggen. Concreet komt dat erop neer dat ongeveer 900 huishoudens extra een beroep kunnen doen op uitkeringen via dat beleid.”

Het huidige minimabeleid kost Brummen 3,5 ton per jaar. Door de verruiming verdubbelt dat bedrag vermoedelijk. Dat geld is nu nog niet voorzien in de begroting en moet dus uit de reserves komen. Van Klinken: “Als college zijn we ervan overtuigd dat we onze burgers de mogelijkheid moeten geven deel te kunnen nemen in de maatschappij. Doen we niets dan is het risico dat meer mensen in de schuldsanering komen. En dat moeten we voorkomen. Ons voorstel komt in december in de raad aan de orde. Ik ben ervan overtuigd dat er instemming zal zijn.”

Dankzij het minimabeleid kunnen huishoudens een tegemoetkoming krijgen in de gemeentebelastingen als Diftar en de rioolheffing. Er is een eenmalig bedrag van 180 euro om deel te kunnen nemen aan activiteiten als sport, muziek en cultuur. Verder kunnen huishoudens een zwempas krijgen (voor volwassen) of zwemlessen volgen (kinderen) en een pas krijgen voor de bibliotheek. Gezinnen met een laag inkomen krijgen eens per jaar een fashioncheque cadeau. Tenslotte zijn er diverse maatwerkondersteuningen mogelijk.
De wethouder wijst erop dat er meer ondersteuningsmaatregelen zijn, als de generieke bijdrage van 190 euro in november en december voor alle huishoudens en de 1300 energie-ondersteuning voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm.

Van Klinken: “Maar we hebben recent ook een aanpak energiearmoede ontwikkeld. Hiermee helpen we onze inwoners om minder energie te gaan gebruiken. Bespaarhulpen en energiecoaches adviseren huurders én woningeigenaren over mogelijkheden om energieverbruik te verlagen. Brummen is ook laatst aangesloten bij Geldfit. Via een speciale website kunnen inwoners en ondernemers met geldproblemen snel een advies krijgen met een overzicht van hulp die voor hen beschikbaar is. Inwoners kunnen ook altijd gratis telefonisch contact opnemen met Geldfit voor een advies.“

Van Klinken zegt dat het college een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden om op korte termijn een noodfonds in te richten. Dat is een wens uit de raad, middels een motie ingediend door de PvdA en ondersteund door de andere fracties minus de VVD. Dat zou zich meer specifiek moeten richten op huishoudens met een middeninkomen, die niet in aanmerking komen voor het minimabeleid. Van Klinken: “Een maatwerkfonds voor die inwoners die door de hoge inflatie en energielasten in acute problemen dreigen te komen en veelal buiten de huidige regelingen en voorzieningen vallen. Begin volgend jaar hopen we met een concreet voorstel te komen.”

!
Afbeelding
Shantykoor “De IJsselboei’ treedt op Algemeen 2 dec, 16:28
Afbeelding
OMNIA Massage Brummen Zakennieuws 2 dec, 16:19
Afbeelding
Weerstand tegen komst benzinestation Algemeen 2 dec, 16:00
Afbeelding
Apeldoorn wil camping “De Marshoeve” kopen Algemeen 2 dec, 14:52
Afbeelding
Nieuwe locatie voor kegelclubs Algemeen 2 dec, 14:33
Afbeelding
BrummenEnergie geeft lokale energietransitie handen en voeten Algemeen 2 dec, 14:18
Afbeelding
Aanhangwagen afval in één ochtend Algemeen 2 dec, 14:15
Afbeelding
Drieling katerkittens Algemeen 2 dec, 13:30
Afbeelding
Slagschip Doonweg Columns 2 dec, 13:23
Afbeelding
48 woningen voor Oekraïners en spoedzoekers Algemeen 1 dec, 19:09
Afbeelding
Kunst door de brievenbus Algemeen 1 dec, 09:55
Afbeelding
Dorpsraad Eerbeek-Hall organiseert weer een inloop-spreekuur Algemeen 30 nov, 16:14
Afbeelding
Vlag tegen Huiselijk Geweld Algemeen 30 nov, 16:05
Afbeelding
Succesvol jubileumjaar Kunstkring Algemeen 30 nov, 16:03