Afbeelding

Bezwaar uit Loenen tegen inhaalverbod Kanaalweg

Algemeen

LOENEN - Met een bezwaarschrift tegen een verkeersbesluit van de gemeente Apeldoorn heeft de Belangengroep N786 invoering van uitgebreid inhaalverbod op het Apeldoornse traject van de Kanaalweg voorkomen. Vorig jaar leed de invoering van een maximumsnelheid van 60 km/uur op het Apeldoornse deel van die weg ook al schipbreuk door bezwaren uit Loenen.

De Apeldoornse gemeenteraad wil dat het college maatregelen neemt om de weg veiliger te maken. Vorig jaar nam het college het besluit om op het deel binnen de Apeldoornse gemeentegrens maximumsnelheid in van 60 km/uur in te voeren. Vanuit Loenen en Laag-Soeren werden bezwaren ingediend, De onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde dat de gemeente het besluit onzorgvuldig en overhaast had genomen. Deugdelijk onderzoek ontbrak en de politie had bedenkingen geuit.

Bezwaren uit Loenen

Dat de bezwaren met name uit Loenen komen, heeft te maken met de drukte op de N786, de weg die dwars door de dorpskern van Loenen loopt. In Loenen is men bang voor een waterbedeffect. Worden op de weg langs het kanaal verkeersbeperkende maatregelen genomen, dan wijken automobilisten uit naar de weg dwars door Loenen. Verkeersonderzoeken bevestigen dat die vrees gegrond is.

Het aanscherpen van het inhaalverbod bracht de Loenense Belangengroep N786 ertoe om op het Apeldoornse gemeentehuis een bezwaarschrift te bezorgen. Behandeling daarvan kost al gauw enkele maanden en in die tijd kan het besluit niet worden ingevoerd. Daarom koos het Apeldoornse college ervoor om met de bezwaarmakers in gesprek te gaan en zo tot een oplossing te komen.

Werkgroep verkeersproblematiek

Het voorgenomen besluit had natuurlijk ook vooraf besproken kunnen worden. De verkeersproblematiek op de kanaalweg en de weg door Loenen staat al jaren op de agenda van een breed samengestelde werkgroep. De Provincie Gelderland, de gemeenten Brummen, Rheden en Apeldoorn, diverse belangengroepen zoals de Dorpsraden van Loenen en Laag Soeren en de Belangengroep N786 zijn vertegenwoordigd. Waarom de gemeente Apeldoorn nu zelfstandig dat inhaalverbod zo snel wil invoeren is onduidelijk. Voorlichters reageren niet op vragen.

De gemeente Brummen onderzoekt invoering van inhaalverboden langs de kanaalroute in onderzoek. Daarbij streeft die gemeente naar een uniforme bebording op het Apeldoornse en Brummense deel van de kanaalroute.

De Belangengroep N786 erkent dat ze “naar aanleiding van het bezwaarschrift in gesprek te zijn.” Maar inhoudelijk wil men er op dit moment nog niet op ingaan.

!
Afbeelding
Shantykoor “De IJsselboei’ treedt op Algemeen 2 dec, 16:28
Afbeelding
OMNIA Massage Brummen Zakennieuws 2 dec, 16:19
Afbeelding
Weerstand tegen komst benzinestation Algemeen 2 dec, 16:00
Afbeelding
Apeldoorn wil camping “De Marshoeve” kopen Algemeen 2 dec, 14:52
Afbeelding
Nieuwe locatie voor kegelclubs Algemeen 2 dec, 14:33
Afbeelding
BrummenEnergie geeft lokale energietransitie handen en voeten Algemeen 2 dec, 14:18
Afbeelding
Aanhangwagen afval in één ochtend Algemeen 2 dec, 14:15
Afbeelding
Drieling katerkittens Algemeen 2 dec, 13:30
Afbeelding
Slagschip Doonweg Columns 2 dec, 13:23
Afbeelding
48 woningen voor Oekraïners en spoedzoekers Algemeen 1 dec, 19:09
Afbeelding
Kunst door de brievenbus Algemeen 1 dec, 09:55
Afbeelding
Dorpsraad Eerbeek-Hall organiseert weer een inloop-spreekuur Algemeen 30 nov, 16:14
Afbeelding
Vlag tegen Huiselijk Geweld Algemeen 30 nov, 16:05
Afbeelding
Succesvol jubileumjaar Kunstkring Algemeen 30 nov, 16:03