LCE Art Impression
LCE Art Impression

Provincie stelt ontwerp bestemmingsplan vast

Algemeen

EERBEEK - Volgende week dinsdag stelt Gedeputeerde Staten naar verwachting het concept ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast voor de vestiging van het Logistiek Centrum Eerbeek achter het bedrijventerrein aan de Kollergang. In december volgt de mogelijkheid voor iedereen om zienswijzen in te dienen. In mei koos het provinciebestuur van Gelderland definitief voor die locatie de vestiging van het LCE.

Het Logistiek centrum Eerbeek wordt door de drie papierfabrieken (DJP De Hoop, DS Smith Packaging en Folding Boxboard Eerbeek) noodzakelijk geacht om te kunnen groeien. Tevens moet het centrum de verschillende opslaglocaties in en om Eerbeek bundelen tot een centrum. Het moet zorgen voor efficiëntere opslag voor de papierfabrieken.

Bij de keuze voor dit terrein heeft de provincie de voorwaarde gesteld dat het pendelverkeer van en naar het nieuwe LCE elektrisch moet worden. Dit zorgt in de kern van Eerbeek voor minder lawaai en fijnstof van vrachtwagens. Het elektrisch vervoer is onderdeel van de plannen van de industrie om te verduurzamen. De papierindustrie is een grootverbruiker van gas en wil zoveel mogelijk overstappen op elektriciteit. Zo willen ze de stikstof en CO2 uitstoot verminderen.

Het gebied achter het bedrijventerrein aan de Kollergang is eigendom van de gemeente Brummen en heeft de bestemming bos. Die bestemming moet gewijzigd worden. De provincie Gelderland maakt in dit geval en provinciaal ruimtelijk plan. Dat heet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP is hetzelfde als een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Waar een Provinciaal Inpassingsplan gaat gelden, komt het bestemmingsplan te vervallen dat er eerst was.

Als 27 september GS het Provinciaal Inpassingsplan heeft vastgesteld, wordt het vrijgeven voor het wettelijke vooroverleg. Dit is een “interne” stap. Het PIP wordt formeel gedeeld met partners van de provincie zoals de gemeenten. Deze kunnen reageren op het concept plan. Ook de Staten worden hierover geïnformeerd. In december zal vervolgens het ontwerp PIP worden vrijgegeven voor de ter inzage legging. Dan kan iedereen een zienswijze indienen.

De noodzaak voor de bouw van een logistiek centrum wordt in Eerbeek niet door iedereen gedeeld. Ook tegen de kap van een groot bosgebied is veel weerstand. Met spanning wordt gekeken hoe het provinciebestuur de kap van dat bosgebied gaat compenseren. Gelderland heeft al een aanzienlijke wachtlijst waarop terreinen staan die inmiddels een nieuwe bestemming hebben gekregen, de bomen zijn gekapt, maar waar nog geen compensatie is gevonden.

!
Afbeelding
Shantykoor “De IJsselboei’ treedt op Algemeen 2 dec, 16:28
Afbeelding
OMNIA Massage Brummen Zakennieuws 2 dec, 16:19
Afbeelding
Weerstand tegen komst benzinestation Algemeen 2 dec, 16:00
Afbeelding
Apeldoorn wil camping “De Marshoeve” kopen Algemeen 2 dec, 14:52
Afbeelding
Nieuwe locatie voor kegelclubs Algemeen 2 dec, 14:33
Afbeelding
BrummenEnergie geeft lokale energietransitie handen en voeten Algemeen 2 dec, 14:18
Afbeelding
Aanhangwagen afval in één ochtend Algemeen 2 dec, 14:15
Afbeelding
Drieling katerkittens Algemeen 2 dec, 13:30
Afbeelding
Slagschip Doonweg Columns 2 dec, 13:23
Afbeelding
48 woningen voor Oekraïners en spoedzoekers Algemeen 1 dec, 19:09
Afbeelding
Kunst door de brievenbus Algemeen 1 dec, 09:55
Afbeelding
Dorpsraad Eerbeek-Hall organiseert weer een inloop-spreekuur Algemeen 30 nov, 16:14
Afbeelding
Vlag tegen Huiselijk Geweld Algemeen 30 nov, 16:05
Afbeelding
Succesvol jubileumjaar Kunstkring Algemeen 30 nov, 16:03