Logo brummensnieuws.nl

Grote meerderheid Sleperserf-bewoners milieubewust

EERBEEK - De door de Bewonerscommissie Appartementengebouw Sleperserf (BAS) georganiseerde actie om te komen tot een GFT-zuil (Groente-Fruit- en Tuinafval) voor de twee gebouwen aldaar is succesvol verlopen. Maar liefst 83% is vóór het plaatsen van een GFT-zuil. Circulus zegt hierin te willen meewerken.

BAS-voorzitter Bruno de Vries (tevens lid van het PvdA-ombudsteam dat anderhalf jaar geleden deze zaak bij de toenmalige wethouder, naar nu blijkt succesvol, heeft neergelegd) is bijzonder verheugd, dat ook de Sleperserf-bewoners milieubewust zijn. “Van de bedoelde 29 appartementen is maar liefst 83% vóór het instellen van een GFT-zuil door Circulus”, aldus huismeester Joop Rabelink, die de enquête heeft geleid.

Dit is bijzonder, want hier wonen jong, oud en alleenstaanden in deze gemeenschap bij elkaar. Wellicht schept dit ook méér kansen op het gebied van het sociaal-maatschappelijke leven in deze buurt. “Ik denk hierbij ook (door ervaring rijker geworden) aan sociale controle wanneer er zich een verdachte situatie voordoet”, zegt De Vries. Dit past volgens hem ook bij de bestaande commissie die (naast BAS) in voorgaande jaren sociaal-maatschappelijke samenkomsten op kleinere schaal organiseerde. De eerstvolgende samenkomst, een Buurt-barbecue, vindt plaats op zaterdag 28 augustus, waarna op 8 januari 2023 een Buurt-Nieuwjaarsborrel in de ondergrondse en verwarmde garage wordt georganiseerd.

BAS gaat nu in onderhandeling met Circulus voor de opbouw van een GFT-zuil. Wanneer deze behoefte in gebruik kan worden genomen is nog een open vraag. Mede gezien de vakantietijd zal de aanvraag, de planning en uitvoering hiervan nog de nodige tijd kosten. Overigens vindt BAS dat alle appartementsgebouwen in de gemeente Brummen over zo’n GFT-zuil zouden moeten beschikken. “Wees milieubewust en waardeer de mogelijkheid tot het plaatsen van een Circulus-GFT-zuil”, zegt BAS-voorzitter Bruno de Vries.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: