Logo brummensnieuws.nl

Verhuiscoaches om doorstroming te bevorderen

REGIO - Voor een gezonde woningmarkt is goede doorstroming essentieel. Zodoende kan iedereen een passende woning vinden. Elke verhuizing zorgt voor een ‘passend’ huis voor een ander huishouden. Van huur naar koop, of van groot naar klein, of van laagbouw naar een appartement. De provincie wil deze doorstroming bevorderen en zet hiervoor verhuiscoaches in en stimuleert verhuizingen met een eenmalige bijdrage. ‘Stimuleren van verhuisketens’, zoals het heet in vaktaal.

De verhuiscoaches richten zich op mensen van 55 jaar of ouder die nu in een grotere huurwoning van een woningcorporatie wonen. Deze groep ervaart de meeste belemmeringen om te verhuizen. Terwijl juist deze groep van belang is voor de doorstroming. Velen van hen wonen al decennia in de huidige woning. Omdat de kinderen inmiddels de deur uit zijn, is het huis eigenlijk aan de ruime kant voor één of twee personen. Wellicht wordt op termijn het onderhoud van de tuin een bezwaar en is gelijkvloers wonen verstandiger als de gezondheid achteruit gaat.

Door te verhuizen naar een ander, meer passend huis, maken zij woningen vrij voor starters. Zo’n startend huishouden hoeft dan niet eerst te wachten op een nieuwbouwhuis.

Ondersteuning op maat

De verhuiscoaches zijn inmiddels ook actief in deze regio. Op aanvraag komen zij bij mensen thuis voor een adviesgesprek. Zij zijn goed op de hoogte van de plaatselijke situatie, van regelingen en van woningaanbod en verhuismogelijkheden. En, veel ouderen zien op tegen verhuizen vanwege bijvoorbeeld de praktische rompslomp. Ze geven ondersteuning op maat en naar behoefte.

De provincie realiseert zich dat verhuizen voor velen ook een geldkwestie is. Met een eenmalige bijdrage van €2.000 wil ze belangstellenden over de brug helpen. Daaraan zijn uiteraard enkele voorwaarden verbonden. Belangstellenden kunnen meer informatie vinden over het werk van de verhuiscoaches op www.gelderland.nl/verhuiscoach. Een email sturen kan ook (verhuiscoach@gelderland.nl).

Verhuiscoaches bij woningcorporaties

Het fenomeen verhuiscoaches is niet nieuw. Veel woningcorporaties werken hiermee al langer, zoals de Apeldoornse corporaties. Veluwonen start ook met een regeling die verhuizingen door ouderen aantrekkelijker moet maken. Elke corporatie hanteert daarbij eigen regelingen. Zoals een financiële bijdrage als de huur van de ‘nieuwe’ woning hoger is. Of een zekere voorrang als de aanvrager nog onvoldoende lang staat ingeschreven als woningzoekende. Het devies is: als iemand belangstelling heeft, neem contact op met de verhuurder.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: