Logo brummensnieuws.nl

Brummen wil bouw 15 appartementen mogelijk maken

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen wil de bouw van vijftien appartementen op de Kampweg 46 mogelijk maken. Het ontwerpbestemmingsplan daarvoor wordt zes weken ter inzage te leggen. Op de locatie was voorheen een Spar supermarkt gevestigd, nu zit een kringloopwinkel in het pand.

Een projectontwikkelaar heeft het pand aangekocht om er woningbouw te ontwikkelen. Inmiddels heeft deze aan de hand van een ruimtelijk wensenlijst die door het Gelders Genootschap is opgesteld een bouwplan gemaakt voor vijftien appartementen.

De gemeente wil graag meer betaalbare woningen. De tweekamerappartementen die de ontwikkelaar wil bouwen passen goed in deze categorie. Ze zijn geschikt voor kleine huishoudens, starters en/of ouderen.

Maar niet iedereen is blij met het plan. De omwonenden van het plangebied zijn kritisch en hebben ernstige twijfels over het ontwerp. Dat bleek tijdens een informatieavond op 6 april van dit jaar waarvoor alle omwonenden gericht waren uitgenodigd. Veertig mensen kwamen daarop af. Een veel gehoorde opmerking was dat het gebouw te hoog is voor dit deel van de kern Brummen. Ook werden zorgen uitgesproken over het verlies van uitzicht, een risico op aantasting van privacy en een toename van schaduwwerking. Ook na afloop van de avond kwamen nog veel e-mailberichten binnen met vragen, opmerkingen en bezwaren ten aanzien van het bouwplan.

De ontwikkelaar en architect hebben geprobeerd rekening te houden met de klachten. Zo is er een wijziging in kleurstelling aangebracht en is er een schaduwstudie uitgevoerd. Maar dat heeft niet geleid tot volledige tevredenheid bij de omwonenden.

Een tweede kwestie is dat het kringloopcentrum dat nu in het pand is gevestigd nog geen alternatieve locatie heeft, waar de activiteiten kunnen worden voortgezet. Deze kringloopwinkel wordt gerund door jongeren woonachtig in de gemeente Brummen en omgeving. De gesprekken met de ondernemer hebben niet geleid tot een concrete plek waar deze winkel kan worden voortgezet. De toekomst is vooralsnog dus onzeker.

Aansluitend aan de bestaande bebouwing ligt een gemeentelijk terrein. Om 15 appartementen te kunnen bouwen heeft de ontwikkelaar een deel van deze gronden nodig. Inmiddels is er een informeel akkoord over de voorwaarden om te komen tot uitruil en deels verkoop van de benodigde grond.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: