Logo brummensnieuws.nl

Brummen krijgt er drie monumenten bij

GEMEENTE BRUMMEN - Drie historische gebouwen op Landgoed Reuversweerd worden op verzoek van de eigenaar aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om panden Paardenschuur, Ankerschuur en Tuinmanswoning/oranjerie op het 17 hectare grote terrein van het landgoed Reuversweerd in Cortenoever.

De afgelopen decennia was het landgoed in gebruik als veeteeltbedrijf. Die activiteiten zijn al een tijd gestaakt. De opstallen, met name het landhuis zelf, waren al sinds de Tweede Wereldoorlog ernstig in verval geraakt. In 2017 kocht Fred Jansen uit Oeken Reuversweerd en sindsdien wordt er gewerkt aan de toekomst en restauratie van de buitenplaats. Het landhuis en de oude boerderij zijn al beide rijksmonument en in worden inmiddels in de oude luister hersteld en ook de contouren van het bijbehorende park zijn weer zichtbaar gemaakt.

Naast de twee rijksmonumenten wil de eigenaar dat ook drie andere historische panden de status van monument. De vorige eigenaar hield een nogal gesloten bedrijfsvoering. Mede daarom waren de drie gebouwen niet eerder in beeld om als historisch waardevol te vermelden op de gemeentelijke monumentenlijst. Op termijn zal ook voor andere objecten nog een verzoek gedaan worden door de verzoeker, waaronder het park als geheel. De twee rijksmonumenten, de drie aangedragen historische gebouwen en diverse parkobjecten kennen een samenhang.

Volgens de gemeente wordt met het aanwijzen van de drie gebouwen als gemeentelijk monument het plaatselijke of regionale belang van de historisch, architectonisch en stedenbouwkundig waardevolle gebouwen benadrukt. Ook wordt zo bescherming en behoud van de drie gebouwen geregeld. Zo kunnen zonder vergunning niet zomaar aanpassingen, verbouwingen of sloopwerkzaamheden plaatsvinden.
Met het aanwijzen van de drie historisch waardevolle gebouwen komt de eigenaar in aanmerking voor subsidie van de bij provincie Gelderland. Hierover zijn al verschillende overleggen tussen hem en de provincie gevoerd met een gunstig vooruitzicht. Wanneer de subsidie kan worden verkregen, is spoedige restauratie en duurzaam behoud meteen een heel stuk haalbaarder.
Brummen zelf draagt geen geld bij. Vaak is het zo dat eigenaren van een gemeentelijke monument subsidie kunnen aanvragen voor de onderhoudskosten. Brummen heeft echter al verscheidene jaren geen subsidiepot beschikbaar.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: