Logo brummensnieuws.nl

Maatregelen om wachtend vrachtverkeer van weg te halen

EERBEEK - De papierbedrijven in Eerbeek en Provincie Gelderland gaan maatregelen nemen om wachtende vrachtwagens minder op de openbare weg te laten parkeren. Deze vrachtwagens kunnen gevaarlijke verkeerssituaties opleveren voor andere weggebruikers. Ook belemmeren ze op diverse plekken de doorstroming.

Het probleem is het grootst rond de grotere fabrieken op de Coldenhovenseweg en Harderwijkerweg. Hier vindt dagelijks veel in- en uitgaand transport plaats. Vrachtwagenchauffeurs gebruiken de openbare weg nu om te wachten totdat ze bij de fabrieken kunnen laden of lossen. Omdat deze bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor een goede en veilige afhandeling van het vrachtverkeer, hebben zij de taak om de vrachtwagens zoveel mogelijk van de openbare weg af te krijgen. In de afgelopen maanden is samen met de fabrieken gekeken naar welke maatregelen zij kunnen treffen om bij te dragen aan een verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid op de openbare weg.

Een aantal bedrijven dat beschikt over voldoende ruimte op eigen terrein onderzoekt de mogelijkheid om inkomende vrachtwagens op eigen terrein op te vangen. Dan gaat het om aanpassingen op het terrein zoals het verplaatsen van de personeels- of bezoekersparkeerplaats, het creëren van extra opstelplekken of het plaatsen van een extra weegbrug. Ook zijn er ideeën over het invoeren of aanpassen van tijdsloten voor vrachtwagens.

Maar niet alle bedrijven beschikken over voldoende ruimte op eigen terrein voor de opvang van vrachtwagens. Vandaar dat er ook samen met de collega’s wordt gekeken of tijdelijke opvang van vrachtwagens op hun terrein mogelijk is.

De Coldenhovenseweg en Loubergweg hebben daarbij ook te maken met vrachtwagenchauffeurs die zoekende zijn naar het juiste adres of bij het verkeerde bedrijf het terrein op rijden. Dit levert onnodige rij- en keerbewegingen op. Het idee is om voor de Coldenhovenseweg en Loubergweg de bebording naar de bedrijventerreinen aan te passen. Door te kiezen voor een uniforme en duidelijk herkenbare stijl voor de bebording, is het de verwachting dat dit de vindbaarheid van de terreinen verbetert. Het idee voor het bebordingsplan werken de bedrijven de komende maanden verder uit.

Naast de initiatieven van de bedrijven is er ook focus op het aanpassen van het wegennet in Eerbeek-Loenen. Met als doel de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Daarbij worden onder meer de maximumsnelheden voor de diverse wegen onder de loep genomen.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: