Logo brummensnieuws.nl

Zonneveld Hall plotseling toch aangelegd

HALL - Omwonenden twijfelden of het er ooit zou komen, maar plotseling is dan toch een begin gemaakt met de aanleg van een zonneveld aan de Oude Zutphenseweg in Hall. Omwonenden kregen een folder in de bus van het bedrijf GreeniPP met de boodschap dat met het werk begonnen zou worden. Op dat moment stond al een eerste dragline in het veld.

Het zonnepark, dat de naam Willemshoek draagt, is een initiatief van de Eerbeekse familie Jurrius. In 2018 kwam die met het plan voor de aanleg van een zonneveld van circa 36 hectare, waarvan 27 te beleggen met panelen. Het voornemen leidde tot veel bezwaren in de buurt. Weliswaar hadden enige aanpassingen plaats (de panelen zouden onder meer lager worden uitgevoerd), maar toen het plan ter visie werd gelegd, dienden ruim dertig personen een zienswijze in. Die werden allemaal afgewezen. Een gang naar achtereenvolgens de bestuursrechter en de Raad van State haalden evenmin iets uit. Alle bezwaren werden van tafel geveegd.

De start van de aanleg liet echter op zich wachten. In november zei Theo Jurrius in deze krant dat dat te wijten was aan de langdurige aanbestedingsperiode van het werk, corona en het gebrek aan personeel om de aanleg uit voeren. Daarna bleef het stil, tot vorige week.

Volgens GreeniPP, dat de bouw en de exploitatie van het veld gaat uitvoeren, komen 68.526 panelen op het veld te liggen die bijna 32 miljoen kilowattuur aan energie gaan leveren. Dat is voldoende om 10.000 huishoudens van stroom te voorzien een besparing op de CO2 uitstoot te bewerkstelligen van 22.500 ton. Dat zijn ruimere getallen dan die Jurrius eerder hanteerde. In de eerste plannen was sprake van een opbrengst voldoende voor 7.000, later 8.000 woningen. Brummen telt circa 9.000 woningen.

In de aan de omwonenden toegestuurde folder zegt de GreeniPP te beogen dat het zonneveld een bijdrage gaat leveren aan de biodiversiteit. Het zegt langs de randen zones in te zaaien als bloemrijke akkerrand, de grond onder de panelen met kruidenrijk grasland. Dat moet zorgen voor de toename van insecten, vogels en kleine zoogdieren. Overigens is die open ruimte minder dan voorzien is bij de negen zonnevelden in Brummen, waarvan nu de selectie en gunningsperiode loopt.

GreeniPP verwacht dat de werkzaamheden inclusief de aansluiting van het veld op het netwerk in april of mei 2023 afgerond zullen zijn. Tot die tijd wordt een deel van de Lendeweg en Oude Zutphenseweg afgesloten. De wegen zijn dan niet toegankelijk.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: