Logo brummensnieuws.nl

Alle Gelderse gemeenten een hitteplan in 2023

REGIO - Volgend jaar moeten alle Gelderse gemeenten een hitteplan hebben. Dat zegt gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland. Met een hitteplan zijn gemeenten voorbereid op hittestress en kunnen ze maatregelen nemen om inwoners te beschermen tegen langdurige hitte.

De zomer van 2021 was het zesde hete jaar op rij. Uit onderzoek blijkt dat twee op de drie mensen last hadden van hittestress. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren ondervinden veel hinder van grote hitte. Zij wonen vaak in appartementen waar weinig verkoeling is. Hittestress zorgt voor slapeloze nachten en minder energie overdag. Maar hittestress kan zelfs dodelijke gevolgen hebben. Volgens het CBS zorgen hittegolven voor honderden extra sterfgevallen, vaak door uitdroging. Samen met de GGD’s gaat de provincie gemeenten helpen met de hitteplannen. Gelderland zet hiervoor 3000 per gemeente voor in.

Met een hitteplan kan de gemeente inwoners helpen hun woning koel te houden in een hittegolf. Inmiddels zij de eerste echt hete dagen een feit. Maar veel mensen weten niet wat ze moeten doen om hittestress te voorkomen. Met een hitteplan kan de gemeente inwoners helpen hun woning koel te houden in een hittegolf.

Een hitteplan is een communicatieplan dat eenvoudige voorzorgsmaatregelen onder de aandacht brengt van risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jongeren. Sinds 2007 is er een Nationaal Hitteplan dat waarschuwt voor periodes van langdurige hitte. Belangrijk is dat dit vertaald wordt in lokale hitteplannen. Gemeenten maken dan afspraken met woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om maatregelen te treffen om hittestress te voorkomen.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Meer dan de helft van de gemeenten in Gelderland heeft al een hitteplan klaarliggen. Maar dat is nog niet genoeg. In 2023 moeten alle gemeenten in Gelderland een hitteplan hebben.” Hij vraagt speciale aandacht voor hittestress in achterstandswijken. Kerris: “Daar is weinig groen, veel woningen zijn slecht geïsoleerd en er wonen veel risicogroepen. De armste wijken zijn de warmste wijken. Daar moeten we extra aandacht aan geven.”

Met het programma Klimaatadaptatie stimuleert provincie Gelderland initiatieven om hittestress tegen te gaan. Voorbeelden zijn de Challenge Groene Icoonprojecten en de hittebelevingsonderzoeken in sociale huurwoningen. Tijdens de Dag van Gelderland op 16 september 2022 wordt samen met de GGD’s een workshop voor gemeenten over het maken van hitteplannen gehouden.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: