Logo brummensnieuws.nl

Gelderse retail onder de loep

REGIO - De provincie Gelderland gaat de Gelderse retail nader bekijken. Het gaat daarbij om alle bedrijven die producten en diensten direct aan consumenten verkopen. Internetwinkelen zorgt al jaren voor stevige concurrentie voor fysieke winkels. Met name mode- en schoenenzaken hebben het daardoor moeilijk. De provincie wil weten hoe gaat het met de leegstand in Gelderland. Heeft de COVID-19-crisis bijvoorbeeld veel veranderd? Overigens meet Gelderland structureel hoe het gaat met de retail. Dat is belangrijk, omdat dan op tijd trends en veranderingen te zien zijn.

Uit de Gelderse Retail Monitor blijkt dat tussen 2017 en 2022 het totaal aantal winkels in Gelderland is afgenomen. Dit komt door een forse afname van het aantal kleine winkels. Het aantal grote winkels neemt wel toe. In totaal zijn er dus minder winkels, maar in verhouding meer grotere winkels. Er vindt schaalvergroting plaats. In 2022 staat in Gelderland 6,4 procent van de winkels leeg. Dat is minder dan de 7,1 procent in 2020 en 2021. Tussen de regio’s zijn wel verschillen: in de regio FoodValley is het leegstandspercentage met 7,7 procent bijvoorbeeld relatief hoog, terwijl het in Rivierenland juist het laagst ligt met 5,4 procent.

In de Gelderse retail zijn er in 2020 en 2021 nog geen grote opvallende ontwikkelingen te zien die herleid kunnen worden naar de COVID-19-crisis. De verwachting aan het begin van de crisis was dat het leegstandspercentage stevig zou oplopen, maar dit is gemiddeld genomen (nog) niet het geval in Gelderland. Het is afwachten wat er gebeurt nu de nationale steunmaatregelen weg zijn gevallen. De trends zijn gebaseerd op gemiddelde cijfers. Tussen de verschillende types winkelgebieden bestaan grote verschillen. In binnensteden en dorpskernen is er juist sprake van een erg hoog leegstandspercentage. Van de verkooppunten daar staat in 2022 9,7 procent leeg.

Met het programma SteenGoed Benutten werkt de provincie met gemeenten en marktpartijen samen om dit soort centrumgebieden leefbaar te maken en houden. Dit is ingewikkeld, omdat hier veel (gemeentelijke en provinciale) opgaven samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan betaalbaar wonen, leefbaarheid, werkgelegenheid en tegengaan van leegstand. Door hiermee aan de slag te gaan, moeten de centrumgebieden vitaal, leefbaar en toekomstbestendig blijven.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: