Logo brummensnieuws.nl
<p>Ludgeruskerk te Hall</p>

Ludgeruskerk te Hall

Ludgeruskerk Hall werkt aan nieuw perspectief

HALL - De Ludgeruskerk in Hall behoort tot de oudste bouwwerken in de regio. Eeuwenlang vervulde het een centrale bestuurlijke en kerkelijke rol in Hall en verre omstreken. Dat verandert, onafwendbaar. Het bestuur van de kerk beraadt zich nu op de toekomst van de kerk. Want één ding is zeker: de kerk is zo uniek dat het niet meer is weg te denken.

Met rondleidingen wordt het waardevolle van de dorpskerk voor het voetlicht gebracht. Eén van die rondleiders is Robert Calp. Een gesprek met hem betekent dat elk detail van de kerk wordt verrijkt met een verhaal over herkomst en historische betekenis. Want de kerk is één en al historie. In z’n huidige vorm staat er al sinds 1395. Daarvoor stond er op dezelfde plaats een gebedshuisje. De oorsprong hiervan gaat terug tot het jaar 794 toen de evangelist Ludgerus in deze streken de mensen probeerde te bekeren. Door de eeuwen heen vormde de kerk ook een bestuurlijk centrum van ‘De Marke’, het vroegere regiobestuur. 

Robert Calp vertelt dat de kerk, inclusief het orgel, nu perfect is gerestaureerd. Daarbij zijn veel historische elementen weer zichtbaar geworden of hersteld. Algemeen wordt onderkend dat de kerk uitzonderlijk is. Niet alleen vanwege de muurschilderingen maar ook de bouwwijze en het interieur. Bovendien heeft de kerk een erg goede akoestiek. 

De kerk staat er sinds de restauratie prachtig bij. Behalve kerkdiensten zijn er begrafenissen en trouwerijen. Robert Calp: ‘Maar de toekomst is ongewis. Dat heeft alles te maken met het feit dat de groep wekelijkse kerkgangers vergrijst.‘ Het kerkbestuur heeft de bakens tijdig verzet. De kerk wordt nu ook voor andere activiteiten beschikbaar gesteld. Zo zijn er concerten met kamermuziek en doet ze mee aan Open Monumentendag. De kerk probeert ook aan te haken bij fietsroutes en toeristische activiteiten. Heet van de naald meldt Robert Calp dat het Nationaal Jeugdorkest heeft besloten om op 12 augustus een optreden in de kerk te verzorgen. 

Deze nieuwe activiteiten lijken niet voldoende om ook op lange termijn de toekomst van de kerk te verzekeren. Robert Calp: ‘Het lijkt zo vanzelfsprekend dat deze kerk er staat maar het is ook heel bijzonder. Er is zeker draagvlak binnen de Hallse gemeenschap en daarbuiten om de kerk een bredere functie te geven. Dat gaat echter niet van vandaag op morgen. ’ Hij vervolgt: ‘Hall heeft al eerder bewezen dat het functies voor het dorp kan behouden zoals de basisschool en de nieuwbouw van huizen. Samen kun je als dorp veel bereiken.’

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: