Logo brummensnieuws.nl
<p>De vier fractie voorzitters: Merijn van As(D66), Margo van Enck-Hulleman(PvdA), Gertie Sloetjes(GroenLinks) en Luuk Tuiten (Lokaal Belang) ondertekenen het coalitieakkoord.. Foto PvdA.</p>

De vier fractie voorzitters: Merijn van As(D66), Margo van Enck-Hulleman(PvdA), Gertie Sloetjes(GroenLinks) en Luuk Tuiten (Lokaal Belang) ondertekenen het coalitieakkoord.. Foto PvdA.

Coalitieakkoord: lieflijk beekje dat weer 4 jaar doorkabbelt

GEMEENTE BRUMMEN - Het coalitie-akkoord voor de komende vier jaar ligt er, het resultaat van nijver overleg tussen de coalitiegenoten Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66. Is het verrassend? Geenszins. Worden er harde noten gekraakt? Niet één. Ombuigingen voorzien? Nergens. Het is een lieflijk beekje dat al jaren door Brummen stroomt en dat de komende vier jaar blijft doen.

“Vertrouwen, Verbinden, Versterken”, luidt de titel van het elf pagina’s tellende akkoord. De coalitie wil teloorgegaan vertrouwen van de burger terugwinnen, die meer betrokken laten zijn. De politiek wil zelf meer de boer op. Over vier jaar moeten er meer stemmers zijn. Het woord participatie wordt daarbij weer van stal gehaald, ook al is dat krachteloos geworden door veelvuldig, maar ongeïnspireerd gebruik. Dan verbinden: dat staat voor verbinding zoeken, binnen de politiek en binnen de samenleving. Verdeeldheid moet voorkomen worden. En bij versterken gaat het om de bestuurskracht te vergroten, het ambtelijk apparaat robuuster te maken, de dienstverlening te verbeteren. Met als doel meer tevreden burgers en de terugname van de regie die nu deels in handen bij de provincie ligt.

Naast deze algemene doelstellingen zijn hoofdpunten van beleid benoemd, verdeeld over elf aandachtsgebieden. Bestuurskracht komt daarin terug, verbetering van de participatie, maar ook zaken als energietransitie, centrumplan Brummen, Loenen-Eerbeek 2030, betaalbare woningen, openbare ruimte van hoge kwaliteit, veiliger verkeer, een goed georganiseerd sociaal domein, een vitale, leefbare samenleving.

Niets nieuws onder de zon. Het zijn de thema’s die Brummen al kende, waar de afgelopen vier jaar niet overal even succesvol werd ingezet en maar ook nu weer voor geldt dat de coalitie ervoor gaat. Graag gesteund door de oppositie. Want niets in dit akkoord, zo wordt gesteld, is in beton gegoten en wat is er tenslotte mooier als beleid in de volle breedte wordt gesteund?

En die steun zal er vast veelvuldig zijn. Want de lijst voornemens kan de noemer dragen: wij willen alles doen wat goed is voor Brummen. En wie is er -om paar concrete punten aan te halen- tegen 21.000 extra bomen, het terugdringen van de geluidsoverlast van de N348, woningbouw voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen, meer hoogwaardige fietsverbindingen en versterking van het jeugdwerk?

Bij zoveel goeds dringt zich echter wel de vraag op: wat laten we? Gaan we ook voornemens schrappen of de rem er opzetten, bezuinigen op onderdelen, taken elders onderbrengen? Wie betaalt het allemaal? De goede voornemens, de uitbreiding van het ambtelijk apparaat, de groei van het college. Want let wel, het financiële corset van Brummen mag misschien minder knellen dan een paar jaar geleden, luchtig ademhalen is er nog niet bij.

Maar een financiële paragraaf ontbreekt in dit stuk. Waarmee het toch verwordt tot een nobel verlanglijstje, zonder te weten wie het betaalt en of dat het te betalen is.

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: