Logo brummensnieuws.nl
<p>Sleedoornpage</p>

Sleedoornpage

Sleedoornpage beschermd in Brummen

De Gemeente Brummen herbergt één van de weinige leefgebieden van een zeldzame en beschermde vlindersoort n.l. de sleedoornpage.

Vlinders hebben de eigenschap om meestal maar op één speciale plant voor te komen. In of op de grond van de ´voedingsplant´ worden de eitjes gelegd. Soms al in het najaar. De eitjes komen bij gunstig weer uit, de uitgekomen rupsen voeden zich met de ´voedingsplant ´en verpoppen. Uit de pop komt de vlinder dan tevoorschijn. Die vliegt uit, bestuift bloesems, vindt een partner, legt eitjes en het vrouwtje sterft daarna meestal.

In het geval van de sleedoornpage is het nog gevarieerder: hoewel eitjes op de sleedoornbladeren worden gelegd en onder het verdorde blad op de grond liggen een hele winter, gaan in het voorjaar de rupsen zich vooral voeden met de bloesems van de braamstruik. Zo heeft de sleedoornpage niet alleen de sleedoorn nodig als leefgebied maar is tevens dichtbij ook de aanwezigheid van braamstruiken essentieel. In het kader van biodiversiteit en bescherming van zeldzame vlinders is het vooral van belang dat er niet overbodig gewied, gemaaid of gerooid wordt.

In Brummen is het belangrijkste leefgebied van de sleedoornpage de locatie grenzend aan Meidoornlaan 18 en 18 A. De Gemeente Brummen heeft de enorme sleedoornstruiken, ca. 3 meter hoog en ca. 4 meter breed, aan de achterzijde grenzend aan de grote vijver in Park `t Goor al een hele tijd beheerd als beschermd natuurgebied. Ook de Vlinderstichting heeft deze page op haar vlinderkaart van Nederland staan met de voorkomende locatie in Brummen. In en om dit gebied wordt niet gemaaid of gesnoeid.

Zorgen

Zorgen zijn er wel bij enkele omwonenden en betrokken burgers nu de locatie Meidoornlaan 18 A en 18 B, voormalige kleuterschool/peuterspeelzaal/ huisartsenpraktijk, huidige Ontmoeting Onze DROOM en lang bestaand HOB-clubgebouw in de nabije toekomst gesloopt zal worden. De grote oude plataan die op deze locatie staat zal zeker geveld gaan worden. Velen hebben de ervaring dat bij sloop veel omliggend groen wordt verwijderd of per ongeluk wordt mee-gesloopt. De hoop is dat de hoek met de sleedoorns en de eronder groeiende bramen zullen worden gespaard bij deze sloop t.b.v. nieuwbouw door `Dagelijks Leven`, een kleinschalig wooncomplex voor ca. 20 mensen met lichte dementieklachten. Er zijn al zo´n 76 van deze locaties in heel Nederland.

Gezien het grote belang dat de Gemeente Brummen acht aan biodiversiteit kan men er hopelijk op vertrouwen dat dit leefgebied van de sleedoornpage een beschermd natuurgebied blijft voor de toekomst.

Meer berichten
 


Week 20

Oplossing: ARISTOCRATIE 21 - 56 - 13 - 41 - 24 - 10 - 4 - 52 - 27 - 33 - 29 - 68

De oplossing voor week 20: