Logo brummensnieuws.nl

Acceptatie Zonnevelden

INGEZONDEN - Al geruime tijd houd ik me, inmiddels als lid van een omgevingsadviesraad, actief bezig met de mogelijke aanleg van zonnevelden in onze gemeente. Op diverse manieren heb ik de ontwikkelaars en de gemeente al eens gewezen op het feit dat ze slechte verkopers zijn. Het had toch duidelijk moeten zijn dat dergelijke ingrepen in de openbare ruimte niet zonder slag of stoot zouden gaan plaatsvinden. Goede voorlichting vooraf in plaats van het plotseling droppen van plannen in buurtschappen had veel ergernis kunnen voorkomen.

Positief is dat de gemeente inmiddels wel door heeft dat bestaande tijdschema’s niet gehaald kunnen worden. Eigenlijk had om deze tijd de beslissing welke projecten doorgang kunnen vinden afgerond moeten zijn. Niet alleen de omgevingsadviesraden hadden moeite met het krappe tijdschema, inmiddels heeft ook natuurmonumenten in haar bezwaar duidelijk aangegeven dat de planning veel te krap is om een gedegen standpunt in te kunnen nemen.

Ik heb de indruk dat het leerproces bij de gemeenteambtenaren is ingezet. We krijgen meer tijd, er wordt meer informatie gegeven, er worden zelf dagen gereserveerd waarop info ten stadhuize kan worden verkregen. Toch blijft bij mij de indruk aanwezig dat men op het gemeentehuis niet goed door heeft wat er leeft bij de omwonenden van de geplande zonnevelden. Niet iedereen zal tegen de aanleg van zo’n groots infrastructureel project zijn. Echter het is de plaatsing en aankleding de meeste commotie veroorzaakt. Leg aan een bewoner maar eens uit waarom het mooi is als hij zijn vergezicht over het buitengebied ineens moet inleveren tegen een heg en wat bomen die de in het landschap ontegenzeggelijke lelijke glazen staketsels moeten verbergen. En wat nog erger is omwonenden hebben ernstige twijfels of de beloofde beplanting er ooit komt.

Ontwikkelaars kunnen het wel opnemen in hun plan maar al bestaande velden geven totaal geen garantie dat er van groene aanleg gesproken kan worden.

En dan lees ik in de Gemeente Thuis een artikel over de omgevingsadviesraad. En wat schetst mijn verbazing? Er wordt een foto bij geplaatst van een constructie met zonnepanelen zonder enige heg struik of boom. En het (bloemrijke?) gras onder en rond de panelen is nog korter dan het gazon rond mijn woning.

Was er in de scoringsmatrix een mogelijkheid om een punt te vergeven voor het empathisch vermogen van de gemeente dan komt dat helaas niet veel hoger dan een -5

p.s. Het is overigens de eerste foto van een opstelling van panelen die we tot nu toe te zien gekregen hebben. In geen van de mij bekende ontwerpen is ook maar een poging gedaan om met foto’s de aankleding en de uitzichten vanuit woningen weer te geven.

Frank Olijslagers

Hall

Meer berichten
 


Week 20

Oplossing: ARISTOCRATIE 21 - 56 - 13 - 41 - 24 - 10 - 4 - 52 - 27 - 33 - 29 - 68

De oplossing voor week 20: