Logo brummensnieuws.nl

Natuurmonumenten tegen aanleg zonnevelden

BRUMMEN - Natuurmonumenten is tegen de aanleg van vijf van de negen zonnevelden die momenteel in Brummen geprojecteerd zijn. Het gaat om velden direct naast terreinen in eigendom van Natuurmonumenten of op korte afstand daarvan. De organisatie heeft nog geen mening kunnen vormen over de overige vier velden, bij gebrek aan informatie over ligging en wijze van uitvoering. De natuurbeheerder ziet in ieder geval niets in de velden Heimeriete, Het Blaar, Zilvense Broekbeek, Wilderij en Jaagpad. Deze liggen allemaal in het deelgebied ontginningen.

Natuurmonumenten wijst erop dat de zonnevelden Heimeriete en Het Blaar (deels) ingetekend zijn binnen beschermd natuurgebied (het Gelderse Natuurnetwerk) en direct aanliggen tegen de Empese en Tondendese Heide en het Leusveld. Deze gebieden genieten de hoogste natuurbeschermingsstatus. Natuurmonumenten schrijft: “In plaats van deze bijzondere natuur te beknotten met spiegelende panelen omgeven door hekken, zou hier juist een ontwikkeling naar een robuustere natuur en biodiversiteit moeten plaatshebben.”

Voor de velden die beoogd zijn bij de Zilvense Broekbeek en de Wilderij ligt het oordeel al niet anders. Ook die liggen binnen het Gelderse Natuurnetwerk en midden in een gebied dat gezien wordt als een ecologische verbindingszone richting Veluwe. “Deze verbindingszone is van onmisbaar belang voor een robuust ecosysteem en instandhouding van de biodiversiteit. De beoogde locatie Zilvense Broekbeek is gesitueerd in een bijzonder open landschap en maakt onderdeel uit van het instroomgebied van de Empense en Tondense Heide’, aldus de natuurorganisatie. Een en ander geldt ook voor het veld dat is geprojecteerd in het gebied aan weerzijde van het Jaagpad.

Natuurmonumenten laakt ook het proces wat is ingezet voor de realisatie van de zonnevelden. Vooral vanwege de tijdsdruk die op het proces ligt. Die is volgens de organisatie veel te kort om de voorliggende plannen goed te kunnen beoordelen en gebrekkige communicatie. Ze noemt het tijdspad praktisch onuitvoerbaar als serieuze inbreng gevraagd is en verwerkt dient te worden. Ze schrijft: “De tijdsdruk en de weinig inhoudelijke uitwisseling zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen in het proces en leveren geen pad op naar verbeterde uitkomsten van de initiatieven. Het gevoel ontstaat dat participatie een vinkje is dat gehaald moet worden.”

Het streven van de gemeente was om in de eerste helft van mei aan te geven welke projecten vergund zouden worden, maar die termijn wordt bij lange na niet gehaald. De besluitvorming daarover heeft op zijn vroegst in juli plaats.

Meer berichten
 


Week 20

Oplossing: ARISTOCRATIE 21 - 56 - 13 - 41 - 24 - 10 - 4 - 52 - 27 - 33 - 29 - 68

De oplossing voor week 20: