Logo brummensnieuws.nl

KVK forse stijging starters gezondheidszorg

KVK - Over de hele linie was het aantal starters in het Nederlandse bedrijfsleven in december net een procent lager dan in dezelfde maand in 2020. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over december 2021. Ook in de voorgaande twee maanden was het aantal starters iets lager dan vorig jaar. In december 2021 zijn er per saldo 3.571 bedrijven bij gekomen. De stand op 1 januari 2022 is 2.199.387.

Hoge groei in sector gezondheidszorg

De sector Gezondheid kent de grootste toename van het aantal starters ten opzichte van dezelfde maand in 2020, namelijk 34%.  Bij verdere uitsplitsing van de sector gezondheidszorg zien we dat een groot deel van de stijging voor rekening komt van de branche ‘maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting’, al dan niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten. Hieronder vallen bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding van gehandicapten (+158%), welzijnswerk voor ouderen (+150%) en verder ambulante jeugdzorg (+102%), maatschappelijk werk (+84%) en kinderopvang (+ 82%).


In het grote aantal starters in de zorg zie je duidelijk de invloed van overheidsbeleid’, stelt Knoben. ‘Door het privatiseren van delen van de zorg ontstaan steeds meer kansen voor ondernemers in dit domein. Het grote aantal nieuwe starters in de kinderopvang past bijvoorbeeld goed bij de plannen uit Den Haag om kinderopvang op termijn gratis en breed beschikbaar te maken.’

Bouw en Logistiek in de lift

Ook in de Bouw (+15%), Logistiek (+13%), Horeca (+12%) en Cultuur, sport en recreatie (+12%) is er groei. Minder starters zijn er in de Detailhandel (-26%), bij de Financiële instellingen (-19%), Groothandel (-15%), en de sector Energie, water en milieu (-14%). Knoben stelt dat het hoge aantal starters en stoppers op zich duidt op een gezonde economische dynamiek. ‘Een opvallend patroon is wel dat het aantal stoppers hoog is in gebieden waar het aantal starters laag is en andersom’, zegt hij. ‘Daarmee wordt de economische ongelijkheid binnen Nederland versterkt; en dat is een trend die we al geruime tijd zien.’

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: