Logo brummensnieuws.nl

Start Actie Kerkbalans 2022

REGIO - De Protestantse Gemeentes Brummen, Eerbeek en Hall en Voorstonden houden in januari 2022 de jaarlijkse Actie Kerkbalans, een actie om een financiële bijdrage voor de kerk op te halen. Dankzij Actie Kerkbalans kunnen deze kerkgemeenschappen functioneren en hun maatschappelijke functie blijven vervullen. De slogan voor 2022 luidt: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

In Brummen wordt in de week van 16 t/m 23 januari a.s. actie Kerkbalans 2022 gehouden. In de kerkdienst van zondagmorgen 16 januari zal de start van actie Kerkbalans worden aangekondigd. Vanaf maandag 17 januari gaan er ca. 80 lopers op pad om de enveloppen met brief en toezeggingsformulier rond te brengen. Ook wordt er weer een groot aantal gemeenteleden digitaal benaderd.

In Eerbeek wordt op zondagmorgen 16 januari na de kerkdienst de klok van de Kruiskerk geluid als officieel startmoment. Ongeveer 700 gemeenteleden ontvangen een persoonlijke envelop met een brief en antwoordformulier. Een groep van bijna 300 gemeenteleden wordt ‘digitaal’ benaderd, zij vullen hun bijdrage zelf online in. Op vrijdag 29 januari worden de retourenveloppen ingeleverd waarna het tellen van de opbrengst kan starten.

In Hall worden in week 2 van 2022 de enveloppen bezorgd bij de 275 kerkleden en vrienden van de kerk. In de envelop zit een brief, een flyer en een retourenvelop. Uiterlijk in week 4 wordt de retourenvelop opgehaald en de opbrengst geïnventariseerd.

Actie Kerkbalans is van groot belang voor de genoemde gemeentes. Graag vragen wij dan ook uw aandacht hiervoor. Lees meer over de actie op www.kerkbalans.nl, www.kerkwebbrummen.nl, www.kruiskerkeerbeek.nl of www.hallsekerk.nl

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: