Logo brummensnieuws.nl

Sportclubs des duivels over schrappen energiecompensatie

BRUMMEN/ EERBEEK - De voetbalverenigingen Sportclub Brummen, Eerbeekse Boys en SHE zijn des duivels over het mogelijke schrappen van de gemeentelijke bijdrage die zij krijgen in de energiekosten. Het gaat daarbij om een bedrag van 11.807 euro. In een onderzoek ‘Evaluatie Tarievennota sportaccommodaties’ van het externe bureau Drijver en Partners wordt de bezuiniging voorgesteld.

Als de raad instemt met het advies zal dat voor de gemeente een jaarlijkse besparing opleveren van 11.807 euro. De clubs noemen dat een schijntje op de totale begroting van ruim 54 miljoen euro. Voor de verenigingen zelf zorgt het evenwel voor een aanzienlijk gat in de lange termijnbegroting van in totaal 12.961 euro per jaar. Geld dat ze niet kunnen missen.

Drijver en Partners stellen dat de verenigingen het gat risicoloos kunnen dichten met een contributieverhoging omdat de vraag naar sport toch nauwelijks reageert op een verhoging van de prijs. Terwijl voor leden die het niet kunnen betalen gemeentelijke regelingen bestaan.
Volgens de verenigingen is dat onzin. De regelingen gelden alleen voor mensen met een zeer laag inkomen. Voor mensen met een inkomen juist boven die norm levert een contributieverhoging wel een probleem op, zeker als er meer sportende kinderen zijn. Daarbij hebben alle voetbalverenigingen al te maken met een dalend aantal leden, terwijl de kosten stijgen. De voetbalverenigingen hebben namelijk steeds meer moeite om vrijwilligersfuncties in te vullen. Het gevolg is dat deels inhuur noodzakelijk is voor de diverse functies. Ook hebben de voetbalverenigingen te maken met achterstallig onderhoud van de in de negentiger jaren geprivatiseerde opstallen en moeten zij kosten maken voor de verduurzaming van de complexen. Sportclub Brummen heeft in de afgelopen jaren in totaal voor zo’n 80.000 euro geïnvesteerd in verduurzaming van haar accommodatie. Voor de Eerbeekse Boys en SHE staat de kostbare verduurzaming de komende jaren op de rol.

Drijver en Partners motiveert het schrappen van de compensatie voor energieverbruik onder meer met het feit dat hen geen gemeenten bekend zijn waarbij buitensport-verenigingen op deze wijze compensatie ontvangen. De drie verenigingen vragen zich af waarop deze kennis is gestoeld. Bronvermelding ontbreekt. Ze constateren dat Drijver en Partners ook signaleert dat de huurprijzen voor sportvoorzieningen in Brummen hoog zijn ten aanzien van het landelijke gemiddelde. Als het onderzoeksbureau consequent is in het hanteren van de landelijke norm, zou het dus ook moeten pleiten voor een verlaging van die tarieven, stellen de drie.

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: