Logo brummensnieuws.nl

Extra geld om wachtlijsten sociaal domein te bestrijden

GEMEENTE BRUMMEN - Het Brummense college wil in 2022 bijna 90.000 euro beschikbaar stellen om de wachtlijsten binnen het sociaal domein te verminderen. Nu wordt niet voldaan aan de geldende wettelijke termijn van maximaal acht weken, voordat mensen worden geholpen. Met het geld moeten drie tijdelijke krachten worden ingehuurd. Het is alleen niet zeker of die gevonden kunnen worden.

Het gaat hierbij om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die regelt hulp en ondersteuning met als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en deel uit kunnen blijven maken van de maatschappij. Inwoners van de gemeente Brummen kunnen zich bij een zorg- en ondersteuningsvraag melden bij het Team Voor Elkaar (TVE). Bij eenvoudige vragen wordt de zorg- en ondersteuningsvraag direct door het TVE afgehandeld of wordt kortdurende cliëntondersteuning geboden. Bij een complexere vraag of als wellicht een maatwerkvoorziening nodig is, volgt een nader onderzoek via een zogenaamd keukentafelgesprek.

De wachtlijst voor inwoners voor een dergelijk gesprek is echter de afgelopen jaren steeds meer opgelopen. De wettelijke termijn van maximaal 8 weken die geldt voor deze wachtlijst wordt al een langere periode niet meer gehaald. In december 2020 stonden er gemiddeld 100 tot 110 inwoners in de wacht voor een keukentafelgesprek. In augustus 2021 waren dat er gemiddeld ongeveer 220.

Dat komt deels omdat medewerkers van TvE afgelopen jaar deels werden belast met het invoeren van maatregelen om de kosten binnen het sociale domein terug te dringen. Daardoor konden zij minder hulpvragers begeleiden. Maar ook kampt het team met ziekte en vertrekkende medewerkers en daardoor met een zeer grote werkdruk. Brummen trachtte eerder het tij te keren met het inhuren van een tijdelijke consulent voor de uitvoering jeugdzorg en de Wmo. Maar zowel de grote als kleine detacheringsbureaus gaven aan dat er vrijwel geen geschikte en ervaren consulenten beschikbaar zijn. Het is daarom ook heel wel mogelijk dat het simpelweg niet lukt om (op 01 maart 2022) te gaan starten met drie 3 tijdelijke medewerkers. In dat geval wordt onderzocht of “starters met een opleidingsprogramma” aangetrokken kunnen worden. De ambtenaren waarschuwen dat niet uitgesloten moet worden dat er dan meer tijd nodig is om de wachtlijst terug te dringen tot de geldende maxima. De Brummense raad moet nog met het voorstel instemmen.

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: