Logo brummensnieuws.nl

Hofman/Kleverwal gooit handdoek in de ring

GEMEENTE BRUMMEN - De fractie Hofman Kleverwal doet in maart 2022 niet meer mee de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt fractievoorzitter Theo Hofman. De fractie is er niet in geslaagd voldoende mensen te vinden om de partij verantwoord in de benen te kunnen houden. “Ik vind het erg jammer, maar het is niet anders”, zegt Hofman.

Volgens de fractievoorzitter was er wel degelijk het plan om door te zetten onder een nieuwe noemer “Burgerinitiatief”. Hofman: “De ambitie was er, maar we konden onvoldoende mensen mobiliseren om die waar te maken. Wil je raadswerk goed doen, dan moet je de tijd en energie kunnen opbrengen. Veel mensen willen dat niet of hebben die tijd simpelweg niet beschikbaar. En als je naar onze fractie kijk: ik ben 71 jaar. Het houdt eens op. Nog los van het feit dat de raad toch al enorm veel oude mensen telt. En Eric Kleverwal heeft een zeer drukke baan. Die vindt het ook steeds lastiger om werk en raad te combineren.”

Hofman betreurt het dat daarmee het geluid van zijn fractie verdwijnt. “Er is al zo weinig oppositie in de raad. Dat wordt dan nog minder. Bovendien staat onze fractie voor een veel sterkere inbreng van onze burgers in het lokale bestuur. Wij wilden echt invulling geven aan het begrip burgerparticipatie. Dat gebeurt nu veel te weinig. We hebben het panel “Brummen spreekt”. Maar daarin participeert maar vijf procent van de Brummense burgers. Terwijl er digitale technieken zijn, waarmee je een veel grotere groep zou kunnen aanspreken. En we wilden meer dualiteit in de raad. De raad zou het college moeten controleren, maar de praktijk is dat de coalitiepartijen keurig aan de leiband van het college meelopen. Dan is nog een geluk dat we op dit moment een goed college hebben.”

De fractie Hofman Kleverwal was een afsplitsing van Democratisch Brummen (DB). Die laatste partij was op haar beurt al een eerder afsplitsing van Lokaal Belang (LB). DB is nu een eenmansfractie in de persoon van Mame Douma. Die gaf al eerder aan de partij op te heffen bij gebrek aan geschikte mensen om de vlag over te nemen. LB is eveneens een eenmansfractie met Luuk Tuiten als raadslid. Ook deze partij verkeert in zwaar weer. Tuiten wil niet doorgaan, steunfractielid Marinus Mennink wil niet in de raad. Het tweede steunfractielid Martin Staal verhuist en kan daardoor niet meer in de raad zitting nemen. Volgens LB bestuurslid Jan Veldkamp gaat de partij evenwel zeker nog deelnemen aan de verkiezingen.

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: