Logo brummensnieuws.nl

Spreng

INGEZONDEN - De Eerbeekse beek is een spreng. Die wordt van oudsher gevoed door grondwater. Dat water komt diep uit de grond bij de ‘kop’. Die kop moet schoon gehouden worden. Daar moet je moeite voor doen. Doe je dat niet, verzandt hij en slibt dicht. Zonodig pulzen aanbrengen die het water van dieper aan kunnen voeren. Ook kan men rest-oppervlaktewater, dus regenwater naar de beek helpen. Ook daar moet je moeite voor doen. Misschien hebben de Papierfabrieken nog wat schoon restwater.  

Aart Hans van Breda, Laag-Soeren 

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: