Logo brummensnieuws.nl
<p>Empe, de Breestraat.</p>

Empe, de Breestraat.

Empe krijgt regeneratieve boerderij

EMPE - In Empe wordt aan de Breestraat gestart met een zogeheten regeneratieve boerderij in de opstallen en op de gronden van wat tot dusver een melkveehouderij was. Het initiatief is genomen door de ideologische organisatie Lenteland die deze week is gestart met het zoeken naar een boer die het bedrijf wil gaan opzetten.

Bij regeneratieve landbouw gaat het in eerste aanleg voornamelijk om het herstel van de bodem. In de afgelopen decennia zijn bij veel boerenbedrijven (kunst)mest en pesticiden toegepast om een antwoord te kunnen geven op de steeds magerder marges in de prijsstelling van landbouwproducten. De intensivering in de veehouderij zorgde daarbij ook voor een grote stikstofdepositie. Het bodemleven is daardoor aangetast evenals de biodiversiteit. Bij een regeneratieve boerderij wordt daarom als eerste gewerkt aan het herstel van de bodem. Dat in de verwachting dat na herstel ruim voldoende voedsel geproduceerd kan worden door met de natuur mee te boeren, in plaats van er tegenin. De methode is volgens de organisatie duurzaam en levert een bijdrage aan het oplossen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis.

Volgens Eline Veninga van Lenteland zijn de problemen naast de afname in biodiversiteit en uitgeputte landbouwgrond ook nog eens stijgende grondprijzen en een grote mentale afstand tussen boer en burger. Lenteland biedt volgens haar met de regeneratieve gemeenschapsboerderijen een oplossing voor deze vraagstukken.

De opzet is te vergelijken met een initiatief als de Herenboeren. De laatste organisatie baat (onder meer) in Loenen al een coöperatieve, duurzame boerderij uit, gefinancierd door leden. Veninga: “Onze opzet is iets anders. Bij de Herenboeren betaal je een redelijk fors bedrag om lid te kunnen worden. Bij ons kun je ook investeerder worden, maar het bedrag bepaal je zelf. Dat kan ook met honderd euro. Het plan is dat alle (ook toekomstige) boerderijen een sterke binding opbouwen met de omgeving door afzet van producten, horeca en andere activiteiten als recreatie. Wij zorgen voor de voorfinanciering van een boerderij, maar er ontstaat dus vervolgens ook een lokale coöperatie, die eigendom wordt van de gemeenschap. Met het geld dat vervolgens weer terugstroomt naar Lenteland, kunnen we nieuwe projecten opzetten. Verder kunnen buurtbewoners ons initiatief steunen door klant bij ons te worden. Op de boerderij komt namelijk een winkel waar je de dagverse producten kunt kopen.”

Lenteland doet de aankoop samen met Land van Ons. De laatste is een organisatie met dezelfde doelstelling als Lenteland, die inmiddels op negen locaties in Nederland actief is. Lenteland koopt de boerderij en de aangrenzende percelen, in totaal 19 hectare. Land van Ons koopt 29 hectare grond eromheen. Op de nieuwe boerderij gaat onder meer gewerkt worden met agroforestry. Dat is een landbouwsysteem waarbij (voedsel)bomen en houtige gewassen gecombineerd worden met akkerbouw of groenteteelt of veeteelt op één perceel. Door deze teelten te combineren wordt naar verwachting de weerbaarheid van het hele landbouwsysteem verhoogd. De nadruk ligt overigens bij vegetarische producten. Dieren worden alleen daar gehouden waar ze een bijdrage aan de teelt kunnen leveren.

Lenteland heeft stevige ambities. De boerderij in Empe is de tweede die wordt opgezet. In 2022 moeten er nog vijf komen met als doel 100 boerderijen in 2030. De organisatie zoekt daarvoor boerderijen van 5 tot 25 hectare, op prettige plekken, dichtbij woongebieden. De boer kan in de opstartfase financiële ondersteuning van Lenteland krijgen.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: