Logo brummensnieuws.nl
<p>Ingezaaide akkerranden</p>

Ingezaaide akkerranden

Pilot in Brummen met natuurinclusieve landbouw

GEMEENTE BRUMMEN - In de gemeente Brummen gaat binnenkort een pilot van start om landbouwers te prikkelen hun bedrijf meer natuurinclusief te maken. Boeren worden daarbij ondersteund om hun bedrijfsvoering meer af te stemmen op natuur, landschap, klimaat en een vermindering van de stikstofuitstoot te bereiken. Een en ander zou moeten worden vastgelegd in een gebiedsplan. De Brummense boeren zijn uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten over de gebiedsplannen die in december plaats hebben.

Dat zegt Tallien Fokkema van de provincie Gelderland: “Brummen is een gemeente met veel agrarische activiteit. Bovendien ligt geheel in de overgangszone van Natura 2000 gebied en is daarom aangemerkt als kerngebied voor het ontwikkelen van natuur inclusieve landbouw. Voor de realisatie van het gebiedsplan komt in 2022 budget vrij vanuit het programma Agrifood en vanuit de Gelderse Maatregelen Stikstof van de provincie. Het gaat om een zeer ruim budget dat is bedoeld om agrariërs daadwerkelijk financieel te ondersteunen om hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief te maken.”
“De pilot in Brummen wordt ook in het gebied tussen de kop van de IJssel en Rheden gehouden. Daar lopen we iets voor en hebben we inmiddels een groep van 12 landbouwers die vorm willen gaan geven aan meer duurzame bedrijfsvoering. Je kunt daarbij denken aan beter bodembeheer, meer kruidenrijk grasland, rekening houden met weidevogels, het inzaaien van bloemstroken aan de rand van akkers enzovoort. In Rheden onderzoeken de boeren de mogelijkheden, leren van elkaar, inspireren elkaar. Dat alles moete leiden tot een toekomstbestendige, ecologisch en economisch verantwoorde landbouw. De provincie ondersteunt door het proces te faciliteren en te ondersteunen met geld. En dan moet dat geld voornamelijk naar het boerenerf stromen, zodat boeren ook daadwerkelijk hun bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van bodem, water en biodiversiteit. De provincie is bezig met instrumentarium ontwikkeling daarvoor.

Fokkema zegt dat al veel gebeurt op het gebied van duurzamer boeren. “Grofweg kun je zeggen dat 10 procent van de landbouwers al heel bewust boert met oog voor natuur en milieu. Daar staat een even grote groep tegenover die niet genegen is tot verandering. Daartussen -80 procent- zitten de boeren die wel geïnteresseerd zijn, maar bijvoorbeeld niet exact weten hoe te verduurzamen. Het is die groep die we nu willen benaderen

Geïnteresseerde boeren kunnen op drie momenten terecht bij de bijeenkomsten. Brummen is daarvoor verdeeld in de deelgebieden Brummen Noord, WaardeVOL Brummen of Brummen Zuid.

WaardeVOL Brummen, 6 december 2021 om 10.30-12.00 uur bij De Vroolijke Frans
Brummen Zuid, 13 december 2021 om 10.30-12.00 uur bij De Vroolijke Frans
Brummen Noord, 13 december 2021 om 13.30-15.00 uur bij De Vroolijke Frans

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@happyland.nl

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: