Logo brummensnieuws.nl

Brummen is mooi, maar de toerist vertoeft er te weinig

BRUMMEN - Feitelijk heeft Brummen goede papieren als het gaat om aantrekkelijk te zijn voor toeristen. Het is een mooie gemeente, in het groen, wandel- en fietspaden en ook nog eens gelegen op een strategische positie. Want bij de meest toeristische vakantiebestemming van Nederland: de Veluwe. Maar het probleem: de toeristen komen niet. Dat wil zeggen: ze verblijven wel in bungalowpark of camping in de Brummen, maar de dagactiviteiten zoeken ze buiten de gemeentegrenzen.

En dat moet anders, zo wordt in een strategische rapportage met de titel “Kwaliteitstoerisme in de gemeente Brummen” betoogd. Want toerisme is belangrijk. Brummen telt bijna 400 campingplaatsen, 25 B&B’s, 108 hotelkamers, een groepsaccommodatie voor 58 personen en 350 bungalows. De laatsten staan allemaal in het park Landal Coldenhoven. Tachtig procent van alle overnachtingen in Brummen worden ook geboekt bij Landal.

De hele sector in Brummen was afgelopen jaar goed voor 540 banen; een aandeel van 6,8 procent in de totale werkgelegenheid. Geen slechte cijfers, net iets beter dan het gemiddelde in Gelderland ook. Maar het zou nog beter moeten kunnen. Dat is om een aantal redenen belangrijk. Als veel dorpen kampt ook Brummen met een teruglopend aantal inwoners en vergrijzing. Minder inwoners zorgt voor minder klandizie in winkels en horeca, minder lokale werkgelegenheid en leegstand. Toeristen kunnen zorgen voor extra omzet en werkgelegenheid en een beter voorzieningenniveau. Daarbij is toerisme een middel om cultuur en erfgoed te onderhouden en behouden. Bezoekers ervan betalen entree en dragen zo bij aan de instandhouding. De gemeente Brummen pikt ook een graantje mee van meer bezoekers: door de toeristenbelasting. Tenslotte is er ook een onbaatzuchtig doel: het natuurgebied de Veluwe zwicht onder de toestroom van toeristen. Meer spreiding kan de druk op de natuur verlagen.

De nota blijft vervolgens wat vagelijk hoe dat dan moet, meer toeristen lokken. Genoemd wordt dat het aanbod breder moet worden, aantrekkelijker. Meer verblijfsaccommodaties, meer activiteiten, meer evenementen, meer aantrekkelijke kernen. Voorbeeld: een dorp als Eerbeek ligt pal tegen de Posbank aan, die aan de Rhedense kant het aantal bezoekers nauwelijks aankan. Een snelle uitvoering van het centrumplan kan het dorp aantrekkelijker maken als verblijfsgebied voor de mensen die de Posbank willen bezoeken. Goede samenwerking binnen de regio en een goede afstemming van gerichte informatie richting toeristen kan ook leiden tot een groter en meer gespreid aanbod van bezoekers.

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: