Logo brummensnieuws.nl

Geen kapvergunning voor ‘geldboom’

BRUMMEN – De gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden zijn niet van mee te werken aan het beëindigen van een drietal eeuwigdurende geldleningen. De leningen samen totaal bijna negen miljoen euro brengen jaarlijkse tien procent rente op. Alliander NV heeft de leningen met onmiddellijke ingang opgezegd. De drie gemeenten denken er niet aan om deze geldbomen te kappen. De rechter moet nu beoordelen of Alliander de lening wel eenzijdig en onmiddellijk mag opzeggen.

In 1997 bedacht de leiding van NUON dat het fiscaal aantrekkelijker was om het aandelen bezit van de drie gemeenten om te zetten in een eeuwigdurende lening. De tien procent rente is een vervanging van het dividend dat de anders zou worden uitgekeerd.

Alliander is in 2009 ontstaan toen het netwerkbedrijf van Nuon werd afgesplitst. Nuon ging toen verder als leverancier van gas en elektriciteit. Met die afsplitsing gingen de leningen ook over van Nuon naar Alliander.

Het bedrijf voert als reden voor de opzegging de enorme financieringsopgave m.b.t. de energietransitie aan. “Daarbij vinden wij de hoge rentepercentages van de genoemde leningen financieel onverantwoord,” aldus een woordvoerder. “Het is maatschappelijk niet langer uitlegbaar. De hoge rentevergoedingen drukken onevenredig zwaar op de financiële positie van Alliander.”

Tevens wijs hij erop dat de aandeelhouders willen dat Alliander er alles aan doet om kostenbewust en efficiënt te werken. Daarbij refereert Alliander aan het verzoek aan de aandeelhouders om zeshonderd miljoen bijeen te brengen. Dat geld is nodig om de financiële positie van het netwerkbedrijf te versterken. Het is de bedoeling dat die lening op termijn wordt omgezet in aandelen. Een sterke financiële basis, die wordt gesteund door overheden geeft financiële markten meer vertrouwen en dat ziet Alliander dan terug in lagere kosten voor de overige leningen die nog met marktpartijen moeten worden gesloten. Want het bedrijf heeft de komende jaren heel veel geld nodig.

Voor Brummen is meedoen aan die geldlening niet aan de orde. De gemeente heeft geen aandelen in het bedrijf. Rheden is wel aandeelhouder en onlangs heeft de gemeenteraad besloten om met een bedrag van 258.707 euro deel te nemen. Voor Apeldoorn is deelname niet aan de orde. “De wijze waarop Alliander op het dossier eeuwigdurende lening opereert vinden wij niet passend bij een langdurige aandeelhoudersrelatie,” aldus de gemeente in een verklaring. Het is nog niet bekend wanneer de partijen voor de rechter staan.

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: