Logo brummensnieuws.nl

Mooie geste van De Geiten Pers Boekpresentatie

BRUMMEN - Op zondag 21 november werd de alweer 43e uitgave van De Geiten Pers gepresenteerd op Kasteel Engelenburg te Brummen. Ditmaal een boekwerkje van schrijfster Anneloes Timmerije met als titel “Naar de kalkberg”.

Een verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw in Brummen. Een ontmoeting met de jonge in Nederlands-Indië geboren Marius, die later in Brummen zal worden begraven. Het 1e exemplaar werd uitgereikt aan Anton de Lange, eigenaar van Kasteel Engelenburg.

Mooie geste

Voorafgaand aan de presentatie maakt Marquerite Tuijn, mede-uitgever van De Geiten Pers, bekend dat een deel van de opbrengst van “Naar de kalkberg” zal worden gedoneerd aan het restauratiefonds dat zich gaat inzetten voor de restauratie van het graf van de familie Bogaardt. Een mooie geste die werd begeleid door de uitreiking van het 2e exemplaar van het boekwerkje (zie foto) door Anneloes Timmerije aan Marinus van Tent Beking, de initiatiefnemer van het restauratiefonds. Met deze mooie geste levert De Geiten Pers een concrete eerste financiële bijdrage aan het op te richten restauratiefonds.

Familie Bogaardt en Brummen

De familie Bogaardt bewoonde van 1877 tot 1910 Groot Engelenburg in Brummen. In die jaren heeft deze familie veel voor Brummen en haar inwoners betekend. Het huidige gemeentehuis, het Cromhouthuis en het inmiddels afgebroken Schoonaerde zijn panden die Frederick Bogaardt heeft laten bouwen. In het Cromhouthuis, dat voorheen de naam Louise-Inrichting droeg, vestigde hij een huis voor deftige maar verarmde dames van Protestantse afkomst, die in dit huis van hun oude dag konden genieten. Bogaardt liet hiervoor het huis bouwen en financierde daarnaast ook voor een belangrijk deel de verblijfskosten van de dames in dit huis.

Een bijzonder grafmonument dat verloren dreigt te gaan

De familie Bogaardt ligt begraven op de Algemene begraafplaats in Brummen. In een bijzonder praalgraf. Hoe dat graf er is gekomen heeft alles te maken met Marius uit “Naar de kalkberg”. In 2001 werd het grafmonument ingeschreven in het register van rijksmonumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijksmonumentenregister). Het grafmonument werd door de Rijksdienst beschreven als rijk en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van grafmonumenten uit het eind van de negentiende eeuw en dat van kunsthistorische waarde is. Dit mede vanwege het opvallende, unieke baldakijn en het neogotische hekwerk. Helaas verkeert het grafmonument anno 2021 in een zeer slechte staat. Het baldakijn is doorgerot en verschillende onderdelen zijn al naar beneden gevallen. Ook het gietijzeren hekwerk blijkt nodig aan onderhoud toe. Dat de grafkelder van een voor Brummen zo belangrijke familie, die bovendien heel veel voor ons mooie dorp en haar inwoners heeft gedaan, zo in verval is geraakt en dreigt te verdwijnen door een gebrek aan onderhoud, kan en mag Brummen niet laten gebeuren! Wilt u meer weten over de grafkelder van de familie Bogaardt of wilt u op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan het behoud van dit unieke graf neem dan contact op met Marinus van Tent Beking (06-10556883). De 43e uitgave van De Gieten Pers, Naar de kalkberg van Anneloes Timmerije is vanaf 22 november te koop bij de plaatselijke boekverkooppunten en via de website van De Geiten Pers.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: