Logo brummensnieuws.nl

Transitievisie Brummen: warmte van industrie en IJssel

EERBEEK - De restwarmte van de papierindustrie en het IJsselwater zijn potentiële bronnen om de Eerbeekse woningen en bedrijven van het gas af te krijgen. In 2050 zou dat het geval moeten zijn in heel Brummen. Dat staat in de Transitievisie Warmte gemeente Brummen (TVW), die aan de raad is gestuurd.

In de TVW wordt aangegeven hoe woningen en gebouwen in Brummen in de toekomst verwarmd kunnen worden zonder aardgas. Daarnaast wordt beschreven welke stappen hiervoor gezet moeten worden vóór 2030. Het is nogal een operatie. Om inderdaad in 2050 gasloos te zijn, moeten ieder jaar gemiddeld ongeveer 315 woningen van het aardgas afgekoppeld worden. Met bedrijfspanden erbij -als die omgerekend worden naar woningen- zouden ieder jaar gemiddeld 395 woningen afgekoppeld moeten worden.

In de nota wordt gesteld dat er drie alternatieven voor aardgas zijn. Ten eerste zijn dat warmtenetten (netwerken van warm water om gebouwen mee te verwarmen). Ten tweede individuele elektrische oplossingen (elektrisch verwarmd, meestal met een warmtepomp). En tenslotte bronnen waarvan gebruik wordt gemaakt van bestaande gasnetten (hoogenergetische gassen als groengas en waterstofgas). Zo wordt op dit moment vanuit het programma Eerbeek Loenen 2030 een haalbaarheidsstudie naar biogas vanuit de landbouw onderzocht. Biogas dat geleverd kan worden aan de papierindustrie en woningen.

Per wijk heeft de gemeente onderzocht welk alternatief of alternatieven het meest haalbaar zijn. Zo lijkt het erop dat voor alle kernen en het buitengebied de oplossing ligt in all-electric en hybride warmtepompen. Een all-electric woning gebruikt geen gas maar alleen elektriciteit voor verwarming, koken en warm water. In het geval van een hybride pomp is het meestal een combinatie van een elektrische warmtepomp en een HR-ketel op gas. Daarnaast is voor de kleinere kernen in de toekomst wellicht de mogelijkheid van het toepassen van duurzaam gas.
Voor Eerbeek is er ook de mogelijkheid voor het toepassen van een warmtenet op hoge temperatuur vanuit de papierindustrie. Ook weer vanuit het programma Eerbeek Loenen 2030 wordt de mogelijkheid van een warmtenet in Eerbeek en Loenen onderzocht. Delen van Eerbeek zijn naar verwachting technisch kansrijk vanuit de mogelijkheid voor het leveren van restwarmte vanuit de papierindustrie. Daarnaast is er veel corporatiebezit aanwezig en kan worden aangesloten bij renovatieplannen van Veluwonen.

Voor de kern Brummen kijkt de gemeente naar het gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater van de IJssel. De rivier stroomt op zo’n 500 tot 1.000 meter langs de oostelijke kant van Brummen. Door het volume en de stroomsnelheid heeft de IJssel enorme potentie voor de opwekking van warmte, zodanig dat het de warmtevraag van heel Brummen overstijgt.

Praktisch gezien is het echter onmogelijk om de hele gemeente te voorzien. Een warmtenet met warmte uit de IJssel in combinatie met een collectieve (hoogtemperatuur) warmtepomp of individuele warmtepompen is mogelijk voor (een deel van) de woonkern Brummen. Waarbij de woningen dan wel goed geïsoleerd moeten zijn en niet te ver van de IJssel mogen liggen. Anders wordt het transport te duur en inefficiënt. Er is vervolgonderzoek nodig om de werkelijke potentie en praktische belemmeringen in kaart te brengen en op die manier de haalbaarheid van deze warmtebron uit de IJssel te toetsen. Het Apeldoornse Kanaal en de Oude IJssel bij Empe hebben een te lage potentie om warmte uit te onttrekken.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: