Logo brummensnieuws.nl

Apeldoorn fietst dwars door verkeersoverleg

APELDOORN – “Apeldoorn fietst dwars door het al jaren lopende overleg over de verkeersproblematiek rond het kanaal.” Dat werd door belangengroepen uit Loenen, Eerbeek en Laag Soeren aan de orde gesteld tijdens een hoorzitting van de onafhankelijke bezwarencommissie. Het presidium van de Brummense gemeenteraad heeft besloten dat nog dit jaar een speciale forumvergadering wordt gehouden over verkeersproblemen in deze gemeente.

De drie groeperingen die in Apeldoorn aan het woord kwamen, hadden bezwaar ingediend tegen het besluit van die gemeente om op het Apeldoornse traject langs het kanaal de maximum snelheid terug te brengen naar zestig kilometer per uur. Dat besluit was het gevolg van een door de Apeldoornse gemeenteraad aangenomen motie (21 stemmen voor, 17 tegen).

Willem de Zanger, voorzitter van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp, Guus van der Linde van de bewonersgroep Harderwijkerweg in Eerbeek en Hans van Sadelhoff van Soerens Belang zijn het met elkaar eens. Apeldoorn had de wensen beter in kunnen brengen in het overleg van alle partijen die belang hebben. Er bestaat een werkgroep waar de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Rheden en Dieren, de provincie Gelderland, de diverse dorps en wijkraden en de industrie in vertegenwoordigd zijn. Die partijen werken aan bij een totale en goede oplossing van het verkeersprobleem. Eenzijdig nu zelf maatregelen treffen zonder overleg met de andere gesprekspartners en niet afwachten tot overige belanghebbenden zijn gehoord, daar hebben ze bezwaar tegen.

Proef tot eind van het jaar

Resultaat van het Apeldoornse besluit om te besluiten om tot het eind van het jaar een proef met de lagere snelheid te houden bracht dinsdag partijen naar het Apeldoornse gemeentehuis om uitgebreid aan de bezwarencommissie hun standpunt uit te leggen. Tijdens die bijeenkomst verdedigde een juriste namens het college krampachtig de juistheid van het besluit uit: “Het college moest wat met die motie.” En daar waren de belangengroepen het niet mee eens. Net als de colleges van Brummen en Rheden had Apeldoorn het onderwerp ter sprake moeten brengen in het gezamenlijke overleg. En ook had het college eerst moeten luisteren naar de bezwaren voordat het besluit werd ingevoerd.

Door de woordvoerster van de gemeente wees ook op het onderzoek dat is gekoppeld aan is aan de proef. “De eerste resultaten tonen aan dat de gemiddelde snelheid omlaag is.” Ook dat maakt bij de bezwaarmakers geen indruk. Zij vragen zich af of de te hoge snelheid wel het probleem is.

Drie onderzoeken

Guus van der Linde uit Eerbeek wijst namens de bewoners van de Harderwijkerweg op de vele onderzoeken die worden gedaan. Op het ogenblijk zijn dat er drie. Ten eerste het grote regionale verkeersonderzoek waar diverse overheidsinstanties bij betrokken zijn n en dat onder leiding van de provincie Gelderland wordt uitgevoerd. De conclusies worden naar verwachting rond 1 november gepubliceerd.

Onderzoek twee is een verkeersonderzoek dat door de gemeente Apeldoorn en Brummen wordt gedaan en onderzoek drie is het Apeldoornse onderzoek dat is gestart na het 60-km besluit.

Over enkele weken stuurt de bezwarencommissie een advies naar het college en dat zal na bestudering van een besluit nemen. Daarmee ontstaat de koddige situatie dat het besluit waarschijnlijk valt rond het einde van de proef. 

De Brummense gemeenteraad zet de verkeersproblematiek, ook die van dicht bij huis, op de agenda in een speciale forumvergadering. Iedereen in Brummen kan dan over dit onderwerp inspreken. De datum is nog niet vastgesteld.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: