Logo brummensnieuws.nl

Minder hinder naar papierbriek Folding Boxboard

EERBEEK - Werk in het milieueffectrapport verschillende routes naar de papierfabriek Folding Boxboard (voorheen Mayr-Melnhof) verder uit en probeer deze slim te combineren. Op die manier wordt duidelijk of er een route is die minder hinder geeft voor inwoners van Eerbeek. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincie Gelderland. De provincie heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het concept-milieueffectrapport.

In Eerbeek staan papierfabrieken en woningen dicht op elkaar. Dit heeft gevolgen voor geluid, geur en verkeersveiligheid. De provincie Gelderland en papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek willen een omgeving waarin zowel de papierfabriek toekomst-bestendige kan opereren en er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is voor de inwoners. In een milieueffectrapport zijn nu de gevolgen van onder andere een nieuwe pulpinstallatie en van betere ontsluitingsroutes onderzocht. Het concept-milieueffectrapport is door de provincie aan de Commissie voorgelegd voor een tussentijds toetsingsadvies.

Het rapport is goed van opzet en beschrijft al uitgebreid nieuwe en bestaande ontsluitingsroutes voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Er komt nog geen route naar voren die duidelijk positiever scoort op bijvoorbeeld geluidsoverlast. Voor verkeersveiligheid zijn sommige routes wel gunstiger dan andere. Op het fabrieksterrein zijn ook aanpassingen mogelijk om bijvoorbeeld wachtende vrachtwagens in de straten van Eerbeek te voorkomen.

Werk de routes verder uit in het definitieve rapport, adviseert de Commissie. Combineer routes op een slimme manier, zodat de route met de minste hinder duidelijk in beeld komt. De bouwstenen hiervoor zitten al in het rapport. Dit biedt de provincie informatie om een goed besluit te kunnen nemen over de ontsluiting van de fabriek en voor een beter woon- en leefklimaat in Eerbeek.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: