Logo brummensnieuws.nl

Steeds minder kansen voor starters

REGIO - Investeerders worden steeds actiever op de woningmarkt in Gelderland. Het aantal transacties door investeerders is in 3 jaar tijd gestegen van 6 naar 9 procent; een toename van 50 procent dus. Zij kopen meer goedkope woningen op en dat gaat ten koste van koopstarters. Die daarom steeds vaker zijn aangewezen op woningen in hogere prijsklassen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Kadaster in opdracht van provincie Gelderland.

Vooral kleinere investeerders (tot 10 woningen) zijn meer gaan kopen op de ‘Funda-markt’ waar zowel particulieren als investeerders actief zijn. Woningen die worden verkocht aan investeerders worden meestal verhuurd en daarmee onttrokken uit de koopwoningmarkt.

Een ongewenste situatie volgens gedeputeerde Peter Kerris: “De woningnood in Gelderland is hoog, vooral voor starters. Investeerders kopen meer woningen op, waardoor starters minder kans maken op een betaalbare woning. Hierdoor dreigt een woonkloof te ontstaan tussen mensen die wel en geen huis hebben. Die kloof moeten we dichten.”

Het aantal koopstarters op de Gelderse woningmarkt neemt sinds 2014 af. Investeerders kopen vaker goedkope woningen op, waardoor starters minder kans krijgen op een betaalbare woning. Steeds meer starters stellen de aankoop van hun woning uit. Het aandeel starters dat ouder is dan 35 jaar neemt toe.

Investeerders richten zich vooral op woningen in de steden, met Arnhem als uitschieter. In Arnhem is 14 procent van de woningen in bezit van investeerders. De gemeente staat daarmee op plek 6 van alle steden in Nederland. In Nijmegen is 11 procent van de woningen in bezit van investeerders en in Wageningen 10 procent. In en stad als Zutphen ligt dit aandeel op 8 procent. Investeerders kopen de laatste jaren meer appartementen en kleinere woningen.

De opkoop van woningen door investeerders zorgt voor hoge woningprijzen en meer krapte op de woningmarkt. Vanaf januari 2021 kunnen gemeenten door een wetswijziging harder optreden tegen investeerders die woningen opkopen om ze vervolgens voor veel geld te verhuren. Een opkoopverbod kan gepaard gaan met een zelfbewoningsplicht om investeerders te ontmoedigen. Een aantal gemeenten in Gelderland heeft een verordening in voorbereiding, waaronder Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Zutphen kijkt naar de mogelijkheid om een anti-speculatiebeding in te voeren. Simpel gezegd: als je een huis koopt, dan moet je er vijf jaar in blijven wonen. Doe je dat niet, dan betaal je een boete. De maatregel moet voorkomen dat investeerders nieuwbouwwoningen opkopen om er winst uit te halen.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: