Logo brummensnieuws.nl

Van 46 naar 4, naar 3 naar 0 windmolens

GEMEENTE BRUMMEN - Er komen, in ieder geval voorlopig, geen grote windmolens op het grondgebied van de gemeente Brummen. Reden: ook de laatste locatie bij de nieuwe brug naar Zutphen is ongeschikt bevonden. De voorziene molens zouden te dicht komen te liggen bij de Rijksmonumenten en buitenplaatsen Reuversweerd en Laag-Helbergen. Wethouder Pouwel Inberg meldde dat gisteren tijdens een persbijeenkomst.

Dat betekent dat Brummen de komende jaren alleen zonneparken gaat faciliteren: met een totale maximale oppervlakte van 100 hectare. Die leveren ten hoogste 20 procent op van het energiegebruik van de gewone huishoudens. De hele industrie is daarbij niet inbegrepen.

Het was al lang duidelijk dat Brummense ambitie wat betreft energieneutraliteit veel te hoog was gegrepen. In de Toekomstvisie 2030, verschenen medio 2016, werd begerig vooruitgeblikt naar een energieneutraal Brummen. Te realiseren in 2030.

Maar om dat te bereiken zijn in Brummen 46 grote windmolens en 90 hectare aan zonnepanelen nodig. De gemeente doet onderzoek naar plaatsen, waar windmolens technisch gerealiseerd zouden kunnen worden. Dat leidt tot acht zoekgebieden, her en der verspreid over de gemeente. Maar dat aantal brokkelt rap af. Uit een biologische verkenning van onder meer provincie en Regio Cleantech blijkt, dat de beschermde zeldzame wespendief haar belangrijkste broedgebied op de Veluwe heeft. Gevolg: in een randgebied tot 8 kilometer om de Veluwe gelden wettelijke beperkingen voor de plaatsing van windmolens. Waardoor het gros van de zoekgebieden al afvalt. Dan is er de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die zegt dat pas vanaf een afstand van 1800 meter het contrast tussen een windturbine en beschermde (dorps)gezicht afzwakt. Geen wet, maar een norm: binnen die straal zou je geen windmolens moeten willen hebben. Brummen heeft geen beschermde dorpsgezichten, maar wel landgoederen. De gemeente hanteert ook daarvoor de 1800 meter grens. Gevolg: nog maar twee zoekgebieden blijven over. Een voor drie windmolens bij Cortenoever en één voor een enkele windmolen bij Hall. Ook die laatste valt af. Brummen wil geen solitaire windmolens, de omgeving ziet het niet zitten, de raad is unaniem tegen. Cortenover steigert: waarom een 1800 meter grens bij de landgoederenzone en niet bij Reuversweerd en Laag-Helbergen. Het argument snijdt hout: de gemeente haalt een streep door de laatste locatie.
Volgens wethouder Pouwel Inberg steekt de gemeente daarom vooralsnog geen ambtelijke capaciteit meer in de planvorming voor windmolens. “Er loopt ook nog een onderzoek naar het hoe en wat van de wespendief. En de regering moet op last van de Raad van State een milieubeoordeling maken van de gevolgen die windturbines hebben voor het milieu. Voor dat onderzoek gedaan is en die milieubeoordeling klaar, zijn we zeker twee jaar verder. Dan zien we wel weer.”

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: