Logo brummensnieuws.nl
<p>De put voor wateronttrekking. Foto: Will Beumer</p>

De put voor wateronttrekking. Foto: Will Beumer

Waterschap Veluwe onderzoekt dempen van sloot

HALL - Een sloot van vierhonderd meter in Hall tussen de Lendeweg en de Zilvensebroekweg is zonder aanvraag gedempt. Het waterschap stelt een onderzoek in. Een put voor wateronttrekking lag binnen een hydrologisch beschermingsgebied en moet op last van het Waterschap worden verwijderd. Voor een nieuwe waterput een paar meter verderop is inmiddels een vergunning aangevraagd. Het mestbasin aan de Lendeweg in Hall voldoet aan de regelgeving.

Dat antwoorden het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen samen met het Waterschap Vallei en Veluwe op vragen van Groen Links-raadslid Hennie Beelen. Na informatie van omwonenden vroeg mevrouw Beelen zich eind juli af of de Brabantse kalverboer die landbouwgrond aan de Lendeweg in Hall had gekocht wellicht de milieuregels heeft overtreden. Zo zou voor het mestbasin misschien een omgevingsvergunning nodig zijn.

Volgens het antwoord van het college is dat niet het geval. Het gaat om een mestbassin van folie dat volgens de milieutoezichthouder voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. “Of een mestbassin meldings- of vergunningsplichtig is afhankelijk van de omvang,” schrijft het college en het concludeert dat dit mestbassin voldoet aan de regelgeving.

Of de vierhonderd meter lange sloot van de Lendeweg tot Zilvensebroekweg mocht worden gedempt en toegevoegd aan de weilanden is nog maar de vraag. Vast staat dat de sloot is gedempt zonder de aanvraag van een watervergunning. Zo’n vergunning is wel nodig en wordt nu alsnog door de eigenaar aangevraagd. Zodra die aanvraag binnen is, gaat het waterschap deze beoordelen. Als de vergunning niet wordt verleend dan moet de watergang hersteld worden in de oorspronkelijke staat. Wanneer de vergunning wel verleend wordt, dan kan de situatie zo blijven bestaan.

Ook had de grondeigenaar een put geslagen om bij droogte water te kunnen oppompen voor zijn gewassen. Die put staat in een hydrologisch beschermingsgebied en moet worden verwijderd. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft inmiddels een nieuwe melding grondwateronttrekking ontvangen voor een put enkele meters verderop, maar dan wel buiten de zone.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: