Logo brummensnieuws.nl

Steenrijke provincie voorziet tekorten

REGIO - De provincie Gelderland geldt als steenrijk. Dankzij het feit dat deze overheid grootaandeelhouder was in het voormalige energiebedrijf Nuon. Bij de verkoop van de aandelen in 2009 aan Vattenfall streek Gelderland 4,4 miljard euro op. In de navolgende jaren leverde dat kolossale kapitaal nog eens zo’n twee miljard aan rente en dividenden op. Maar die pret is voorbij. Rendementen op spaargeld zijn vandaag de dag verwaarloosbaar. Vanaf 2024 worden tekorten in het provinciale huishoudboekje verwacht. Niettemin wordt komend jaar nog fiks geïnvesteerd.

Een en ander blijkt uit de Begroting 2022 van Gelderland. Daarin staan de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar met de daarbij behorende plannen. Ook worden de provinciale belastingen vastgesteld. De belangrijkste, de opcenten worden wederom alleen verhoogd met de inflatie.
Ondanks de sombere financiële prognoses wordt komend jaar nog voor bijna 1 miljard aan acties en subsidies uitgegeven. Er komt onder andere 2,6 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw, 5 miljoen euro voor verkeersveiligheid, 300.000 euro voor de aanpak van droogte in de Achterhoek en 20 miljoen euro voor het ontwikkelen van emissiearme stallen. Verder is 3 miljoen euro beschikbaar voor het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (een kenniscentrum dat zich richt op digitale veiligheid, fraude en opsporing) en 2 miljoen euro voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen. In Brummen is de provincie onder meer betrokken bij het project Eerbeek-Loenen 2030 dat de leefbaarheid en de werkgelegenheid (papierindustrie) in beide dorpen wil borgen en de energietransitie vorm moet geven.

“De tijd van plannen maken is voorbij. Het laatste volle jaar van deze bestuursperiode draait om uitvoeren”, zegt gedeputeerde Financiën Jan Markink. Hij waarschuwt voor de toekomst: “We zijn gewend om elke bestuursperiode een flink investeringsbudget te hebben, maar dat gaat de komende bestuursperiode drastisch veranderen.” Behalve het lage rendement op het stamkapitaal wachten de provincie nog meer risico’s. Zoals de mogelijk nadelig uitvallende herverdeling van het provinciefonds en de lopende discussie over de opcenten motorrijtuigenbelasting. Komende tijd gaan Gedeputeerde Staten daarom de financiën herijken. Zo willen ze geld vrijmaken om deze verwachte tekorten op te vangen. Op 10 november 2021 besluiten Provinciale Staten over de begroting 2022.

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: