Logo brummensnieuws.nl

Brummen gaat meer doen tegen ondermijning

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen wil meer gaan doen aan de bestrijding van vormen van georganiseerde criminaliteit. Dat moet mogelijk worden gemaakt door een aanpassing van de Algemene Plaatselijk Verordening (APV). Daardoor kan de burgemeester panden, gebieden of branches aanwijzen waarvoor een vergunningsplicht geldt. Er kan dan verscherpt toezicht worden gehouden en een Bibob onderzoek worden uitgevoerd. Bij dat laatste gaat het om een integriteitsonderzoek van de aanvrager, om na te gaan of deze wellicht criminele antecedenten heeft.

In een toelichting op het voorstel tot de aanpassing van de APV schrijft het college: “Net als in andere gemeenten heeft Brummen ook te maken met verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit: druggerelateerde criminaliteit, witwaspraktijken enzovoort. Deze criminaliteit heeft een ondermijnende werking op de samenleving door de raakvlakken en vermenging van de ‘bovenwereld’, het misbruik van publieke dienstverlening dat ermee gepaard gaat en de fundamentele ontkenning van rechtsorde die erin besloten zit.”

De gemeente wil nu barrières opwerpen in de vorm van ‘hinderen, verstoren en tegenhouden’, door zowel preventief als repressief te werk te gaan. Het Bibob-beleid is preventief. Daarmee wordt de kans dat vastgoedtransacties, vergunningen en dergelijke worden misbruikt verkleind. Door strenger te handhaven -he repressieve deel- moeten criminele feitelijk aangepakt en ‘afgestopt”. De burgemeester kan met de verruiming van de APV nieuwe èn al gevestigde ondernemers onderwerpen aan een systeem van verplichte vergunningen. 

De vergunningsplicht voor een pand kan bijvoorbeeld worden ingezet nadat er strafbare feiten zijn gepleegd of door de wijze van exploitatie van het pand de leefbaarheid of openbare orde onder druk staat. Als er sprake is van een (ernstige) structurele problematiek in een bepaalde branche kan op grond van de nieuwe APV-afdeling een vergunningplicht voor een hele branche worden ingevoerd. In de aanwijzing van een branche wordt gemotiveerd waarom de bedrijfsmatige activiteiten met het oog op de openbare orde en veiligheid voortaan vergunningplichtig is. 

Burgemeester Alex van Hedel zegt dat Brummen uiteraard niet behoort tot de gemeenten waar ondermijning door de georganiseerde misdaad het weligst tiert, maar feit is dat het wel degelijk voorkomt. “We weten dat het plaatsheeft. Je kunt je voorstellen dat in een winkelgebied ineens wel heel veel telefoonwinkeltjes verschijnen. Of vanuit een pand ineens zodanig wordt gedeald dat er overlast in de buurt ontstaat. Dan hebben we mogelijkheid om dat aan te pakken. In het uiterste geval kan ik zo’n pand dan ook sluiten.”

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: