Logo brummensnieuws.nl
<p>Gertie Sloetjes.</p>

Gertie Sloetjes.

De Ongemakkelijke Waarheid

INGEZONDEN- Al decennia lang weten we dat we ánders met grondstoffen moeten omgaan. Sinds kabinet Balkenende I is rentmeesterschap alleen maar een regel in het huishoudboekje en grote milieuproblemen geven we cadeau aan de kleinkinderen. Het duurde 7 centrumrechtse kabinetten voordat er iets veranderde in duurzaam beleid, na een uitspraak van de hoogste rechter. Deze Ongemakkelijke Waarheid is over de schutting gegooid naar de regio’s: We krijgen het bord vol geschept en moeten het leegeten. 

Vijf jaar geleden gebeurde hetzelfde met de (jeugd)zorg. Deze werd duurder en uiteindelijk is er niemand beter van geworden, behalve een paar handige ondernemers die er rijk van werden. Afgelopen jaren is binnen de Cleantech regio met flinke eetlust gewerkt om ons, als samenleving, aandeel in oplossingen te leveren. Onderdeel is deze RES strategie, die na jaren werken tot stand is gekomen en waar we nu een besluit over moeten nemen. Ons bord is zó vol dat mensen het bijna uitkotsen. Bij GroenLinks zijn we ervan doordrongen dat we ons aandeel in de energietransitie moeten leveren. Maar niet ten koste van mensen, en van de natuur, die we nodig hebben om te leven. De energietransitie moet verbinden met de maatschappelijke en de ruimtelijke opgaven die er zijn. En wat we niet op krijgen moet daarom in de ‘doggybag’ terug naar Den Haag: Eet smakelijk! 

en wereldwijd probleem is niet volledig lokaal op te lossen. In onze regio passen wel maatregelen voor duurzame- industrie, landbouw en landgebruik. Deze kansen in het Klimaat Akkoord worden niet opgepakt. Er zijn ook grote zorgen over windturbines. We kunnen windturbines van 200 meter hoog immers niet verstoppen. Ze zijn duidelijk aanwezig, niet in de laatste plaats voor de vogels in de buurt. En toch: We moeten ons aandeel leveren in het opwekken en gebruiken van groene energie. Wind- en zonne-energie zijn belangrijke gereedschappen tegen klimaatverandering. We moeten het gebruik van fossiele brandstoffen uitfaseren. Óók wij, hier in Brummen. De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. 

We hebben visie nodig om energie, wonen, landbouw, kwaliteit van de omgeving en welzijn in een gezond evenwicht te brengen.

Deze Visie vindt u bij u Groen Links. 

Gertie Sloetjes 

fractieleider Groen Links

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: