Logo brummensnieuws.nl
<p>Jettha van de Heide.</p>

Jettha van de Heide.

Bridge-club Brummen

BRUMMEN - De Brummense bridgeclub heeft op maandag 13 sept het nieuwe bridge-seizoen opgestart met de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur kon zich verheugen in een grote ledenopkomst. Iedereen was blij elkaar weer te zien en fysiek te kunnen bridgen. De meeste mensen spelen voor de gezelligheid en sociale contacten.         

 Tijdens de vergadering nam Jettha van de Heide afscheid als penningmeester. Jettha heeft zich vele jaren voor de club verdienstelijk gemaakt. Ze heeft verschillende functies binnen de club bekleed. Ook was Jettha de drijvende kracht achter de jaarlijkse fiets-bridge-drive. Het bestuur was haar daar zeer erkentelijk voor. De voorzitter bedankte haar daar nadrukkelijk voor en liet zijn dankwoord vergezeld gaan van een bos bloemen.

De bridgeclub heeft in de coronatijd, zoals vele verenigingen, te maken gekregen met de terugloop van het aantal leden. Om dit ledental weer te doen toenemen, gaat het bestuur zich beraden over een ledenwervingscampagne. 

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: