Logo brummensnieuws.nl

Dorpsraad Loenen woedend over lagere snelheid langs het kanaal

LOENEN/ APELDOORN - De Dorpsraad Loenen heeft zich In een brief aan de Apeldoornse gemeenteraad fel uitgesproken tegen de manier waarop in Apeldoorn het besluit tot verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/u op de Kanaalweg is genomen. “Er wordt nu een pleister geplakt en niet de zwerende vinger genezen. Dat is onacceptabel,” aldus voorzitter Willem de Zanger in de brief.

In antwoord op de boze brief schrijft de gemeenteraad dat eind deze maand naar verwachting de resultaten bekend zijn van een verkenning naar de verbetering van de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid/Apeldoornseweg/ Dierenseweg. In opdracht van de gemeenten Brummen en Apeldoorn voert een extern adviesbureau tijdens de proef met de tijdelijke maximumsnelheid van 60 km/u op die weg een onderzoek uit. “Voordat de pilot is afgelopen, is er dus meer duidelijkheid over het gewenste snelheidsregime op Kanaal Zuid en de bijbehorende gewenste inrichtingsmaatregelen,” aldus de Apeldoornse gemeenteraad.

Het verbaast de Dorpsraad Loenen Zonnedorp dat er volledig voorbijgegaan is aan de historie van 44 jaar overleg met de overheid over de N786. “Na vele jaren van praten over de juiste infrastructuur is er een Coalitie is gevormd door de Gemeenten Rheden, Brummen en Apeldoorn, de dorpen Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Klarenbeek, Loenen, Eerbeek, Spankeren, de Industriekern Eerbeek – Loenen, het GNMF, de Provincie en de grootste transporteur in de regio. Het doel was de infrastructuur van de papierindustrie te verbeteren met behoud van de werkgelegenheid en het welzijn van de regio.

‘Ondoordachte motie”

“Wat er dankzij deze ondoordachte motie gebeurt, is dat het verkeer ronden in Loenen drukker wordt en dit zeker niet tot een oplossing zal leiden,” aldus de Dorpsraad. “Met elkaar zijn we aan het proberen om een oplossing te vinden voor de toekomstige infrastructuur van de Papierindustrie, dit wordt nu doorkruist door oproep van een actiecomité waaraan een deel van de raad op emotionele gronden gehoor heeft gegeven.”

De gemeenteraad schrijft begrip te hebben voor de bezwaren. “Wij zien en benadrukken zelf ook dat de situatie complex is. Daarom zullen wij de situatie goed monitoren: treedt er verplaatsing op van het verkeer naar andere wegen, waaronder de N786? Wat zijn de effecten op de verkeersveiligheid? Op andere bezwaren komt een antwoord in de verkenning naar de verbetering van de verkeersveiligheid: wat is de meest optimale structurele oplossing voor Kanaal Zuid, waarbij de effecten op de omgeving (o.a. N786) worden meegewogen.

De Dorpsraad Loenen heeft ook formeel een bezwaarschrift ingediend. De behandeling daarvan moet nog gebeuren.

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: