Logo brummensnieuws.nl
<p>Foto: Annelies van Klinken.</p>

Foto: Annelies van Klinken.

Ombudsteam Brummen/Eerbeek weer in de startblokken

BRUMMEN-EERBEEK - Het PvdA-ombudsteam, onder leiding van Eerbekenaar en coördinator Cor Flore, stond afgelopen coronatijd in de gemeente Brummen op een wat lager pitje dan normaal het geval was. Volgens hem is dat het gevolg van alle beperkingen die van hogerhand aan de bevolking werd opgelegd.

,,In haar 10-jarig bestaan heeft dit team menig ingezetene van de gemeente Brummen kunnen helpen door ze door het oerwoud van regels en wetten heen te loodsen. Het team is er trots op dat zij voor veel burgers van ALLE gezindten in de gemeente wat heeft kunnen betekenen. Bijna tweehonderd zaken zijn behandeld”, aldus Flore.

Hij vervolgt: ,,Het team is bijzonder verheugd dat een heel groot percentage van deze zaken in het voordeel van de desbetreffende personen/groepen positief zijn opgelost. Het PvdA-ombudsteam is hier bijzonder trots op. Zij gaat er vanaf nu weer vanuit dat er nog steeds problemen zijn bij de burger die zij niet opgelost krijgen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ombudsteam wél alles kan oplossen maar zoals gezegd wordt er veel ten gunste van de cliënt bereikt.”

Mocht het gevallen betreffen die niet door het team behandeld kunnen worden vanwege de moeilijkheidsgraat dan worden er andere wegen bewandeld. Dan wordt bijvoorbeeld de desbetreffende commissie van de PvdA-Tweede Kamerfractie geraadpleegd. Flore: ,,Mocht het dan een landelijk probleem zijn dan gaat die verder in de betreffende materie.” Het PvdA-team Brummen/Eerbeek wijst er nogmaals nadrukkelijk op dat dit team is ingesteld om ALLE burgers van de gemeente te dienen bij hun probleem. Deze kunnen heel divers zijn. Zij die in het sociaal-maatschappelijk leven in de knel komen doordat zij niet door een wirwar van regels en wetten weten te komen en daardoor een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen zich in eerste instantie melden bij coördinator Cor Flore (0313-437962) Eerbeek of bij teamlid Betty Smit (0575-562777) Brummen. De eventuele én vertrouwelijke gesprekken worden altijd gevoerd in het bijzijn van twee teamleden. Verdere leden zijn Bruno de Vries (PR), Dinie de Vries-Maatman (teamlid), Fatma Tunç teamlid, allen uit Eerbeek en secretaris/notulist Hans van Spanje, tegenwoordig woonachtig in Zutphen. 

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: